Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk6.7.2023

Insektskador i skogar har fördubblats sedan 2021: "Det är mycket viktigt att följa skogarna nu"

Det varmare vädret har lett till en kraftig ökning i antalet skadeinsekter, särskilt i skogarna i södra, mellersta och östra Finland. Utöver granbarkborren orsakar även andra skadeinsekter skador. "Vi har ett växande problem i våra händer som kräver att vi reagerar", säger Marika Makkonen som är chefspecialist inom skogsbruksaffärsverksamheten i LokalTapiola.

Varma somrar och extrema väderhändelser ökar sannolikheten för många skogsskador. Granbarkborren är den värsta skadeinsekten för granar. Granbarkborren förökar sig snabbt och sprider sig allt längre norrut när somrarna blir varmare.

De varma somrarna förstör också tallar nuförtiden. Den här sommaren har man hittat spår av både större och mindre märgborrar i döda träd i Euraåminne. Avverkningar har redan gjorts i Euraåminne och i Lappland för att begränsa att förstörelsen av tallskogar utbreder sig.

– Läget har efter 2020 förvärrats efter de stora stormskadorna. Skog som fällts och stormskador är god grogrund för skadeinsekter. Enbart från 2021 till 2022 registrerades 100 procent fler insektskador hos oss. Utgående från försommaren så kommer vi i år i snabb takt att överträffa fjolåret, eftersom takten ökar under sommaren och skador börjar uppstå från och med juli och framåt, säger LokalTapiolas specialist Anu Kemppainen.

Enligt Kemppainen är varma somrar med liten nederbörd hårda mot våra skogar.

– Det har talats mycket om granbarkborren, men även andra skadeinsekter ger huvudbry. Till exempel slår den sextandade barkborren till mot yngre trädbestånd och granarna torkar med början från toppen.

Stormen slutar i sinom tid - skadedjuren fortsätter även till grannens sida

Hittills är det stormar och snö som orsakat flest skogsskador, men enligt LokalTapiolas skogsspecialister kommer andelen insektsskador att öka.

– Vi står inför ett växande problem som vi tillsvidare inte har kunnat reagera på tillräckligt. Stormar och snö är tydligare eftersom de slutar någon gång. Skador som orsakas av granbarkborren kan fortsätta följande sommar om de inte bekämpas på en gång – och i värsta fall sprider den sig till grannens skog, säger Marika Makkonen som är chefspecialist inom skogsbruksaffärsverksamheten i LokalTapiola.

Enligt Makkonen och Kemppainen ska man aktivt följa situationen i skogen - en gång på sommaren eller hösten räcker inte. Om värmen håller i sig långt in på hösten kan skadeinsekterna hinna med två generationer på ett år.

– Om man upptäcker tecken på skador, ska man agera snabbt, så att förstörelsen inte hinner sprida sig i skogarna. Du får hjälp och råd av skogsexperter, säger Makkonen.

Förutse stora skador − fem tips till skogsägare

 1. 1.

  Följ aktivt situationen i din skog, så att eventuella skador inte hinner sprida sig. Skador börjar synas redan nu på sommaren. Finlands skogscentral skickar också varningsbrev till skogsägare i riskzoner.

 2. 2.

  Reagera snabbt, om du upptäcker skador. Utred omfattningen av förstörelsen med hjälp av en skogsspecialist. Anmäl dina iakttagelser om skogsskador via Luke

 3. 3.

  Vidta skogsvårdsåtgärder i tid. När du sköter din skog bra klarar träden bättre påfrestningar från vindar och stormar och är mera motståndskraftiga mot svamp- och insektsskador.

 4. 4.

  Följ Lukes kartor om arternas utbredning. Följ även lokala diskussioner och nyheter.

 5. 5.

  Ta bort skadade träd så snabbt som möjligt, åtminstone inom den tidsfrist som anges i lagen om bekämpning av skogsskador. Be om hjälp och råd av skogsspecialister med låg tröskel.

Läs mer om LokalTapiolas skogsförsäkring här