Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk3.7.2023

Ökad risk för elbränder på lantbruk – ”Vanligt med felaktiga installationer av solpaneler”

Elektricitet är den största orsaken till bränder på lantbruk. I takt med att laddbara apparater och solcellssystem blivit vanligare, har även riskerna ökat. De flesta olyckor uppstår på grund av vårdslöshet eller av att en elapparat används felaktigt.

Det brinner i genomsnitt varannan dag på lantbruk i Finland. I de flesta fall orsakas bränderna av elapparater. Vissa risker har ökat då de blivit vanligare med laddbara apparater och solpaneler. Under de senaste åren har solcellssystem orsakat ett tiotal bränder varje år.

− Solpanelsmarknaden går het och likaså en del paneler. Det sker ganska många felaktiga installer och ofta saknar installatören installationstillstånd. Dessutom är det vanligt att växelriktare som installerats på brännbart material är bristfälligt jordade. Det händer även alltför ofta att anslutningsdonen är felaktiga, ledningarna dåligt fästa och att delarna saknar märkningar. Samtidigt är det vanligt med brister i ritningar, installsbesiktningar och certifieringsbesiktningar, säger Teppo Raininko som är utvecklingschef vid LokalTapiola.

I värsta fall kan installsfel orsaka egendoms- och personskador. Även stormar kan skada systemet och därmed måste stormar beaktas redan i planeringsskedet.

Allt fler laddbara apparater – brandrisken är verklig

Lantbruken har blivit allt mer elektrifierade i takt med ett ökat antal laddbara apparater såsom telefoner, bärbara datorer och maskiner som fungerar med batteri. Oftast fungerar apparaterna felfritt och säkert men ibland uppstår det fel och farliga situationer.

− Problemet med laddbara apparater är att söndriga batterier och laddare är en stor brandrisk. En söndrig apparat kan se hel ut på utsidan och därför borde man alltid ladda på ett eldsäkert underlag och ta loss apparaten från laddaren och laddaren från vägguttaget när man laddat klart, säger Raininko.

Enligt honom är folk ofta lite för vårdslösa med laddandet trots att riskerna vid laddning är ganska stora. Till exempel överladdning, för hög temperatur eller skador på batteriet kan orsaka en batteribrand. De flesta olyckor uppstår på grund av vårdslöshet eller av att en elapparat används felaktigt.

Onlinekurss ja brandsäkerhet För MTK:s medlemmar

För att förebygga bränder på lantbruk har LokalTapiola och MTK i juni lanserat en onlinekurs i brandsäkerhet. Kursen är för MTK:s medlemmar och kräver inloggning i MTK:s OIVA-nätverk.

Under kursen lär du dig om brandsäkerhetsrisker och metoder för att eliminera riskerna. Tyngdpunkten ligger på förebyggande av elbränder.

− Brandsäkerhet är kunskap och åtgärder. Därför lönar det sig för alla lantbruksföretagare att förkovra och repetera sina kunskaper.

​Onlinekursen är cirka 30 minuter lång. Kursen inkluderar ett prov för att se vad du lärt dig. En pulversläckare lottas ut halvårsvis bland de som fått bättre poäng än medeltalet i provet.

LokalTapiola delta ja lantbruksutställningen Okra 5.–8.7 (avdelning E49). LokalTapiolan lantbruksexperter ger information om och tips på brand- och elsäkerhet.