Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet20.6.2023

Finländarnas reseintresse mycket starkt – resgodset kan försvinna i trängseln

Finländarnas intresse att resa har ökat kraftigt efter pandemitiden. Hos försäkringsbolaget syns detta både som stor efterfrågan på reseförsäkringar och i skadeutvecklingen. När tiotusentals ska resa samtidigt, kan resgodset komma bort eller anlända till resmålet senare än resenären.

Coronapandemin stängde dörrarna för utrikesresor men år 2023 finns det inte längre något som bromsar finländarna. Antalet nya reseförsäkringar som tecknats hos LokalTapiola återvände redan år 2022 nästan till samma nivå som före pandemin och efterfrågan har även i år fortsatt som stark. Vi har i början av år 2023 redan sålt cirka en tredjedel flera nya reseförsäkringar än under motsvarande tid i fjol.

- Pandemin ökade på ett sätt försiktigheten hos resenärerna och viljan att på förhand förbereda sig på resan. Hos oss syns detta till exempel som ökade förfrågningar om försäkringens omfattning. Har man förkylningssymptom åker man kanske inte längre så lätt utomlands, eftersom resenärerna är medvetna om risken för att tillståndet kan förvärras. Användningen av munskydd har blivit ett bra sätt att förebygga sjukdomar under resa, berättar Kirsi Katainen som är LokalTapiolas utvecklingschef för reseförsäkringar.

Efter att coronarestriktionerna lättade reste finländarna främst till Europa, men nu är allt fler intresserade av att resa till fjärran länder.

- Allt fler riktar nu blicken mot Asien och till exempel USA. Även en återhämtning av extreme-resor har synts sedan fjolåret, säger Katainen.

Det händer och sker på resor – i fjol försvann exceptionellt mycket resgods

När resandet och aktiviteten ökar, ökar naturligtvis också antalet skador som inträffar på resor. Från resenärförsäkringen ersätts vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa samt till exempel annullering och avbrytande av resa. Från resgodsskyddet ersätts skador på egendom som tagits med på resan.

LokalTapiola ersatte exceptionellt mycket skador på resgods år 2022. Detta förklaras till exempel av trängseln på flygfälten då resandet öppnades: när miljontals européer ökade sitt resande var flygbolagen och researrangörerna inte helt förberedda och branschen led också av arbetskraftsbrist. Tusentals resväskor kom försenat fram till resmålet

- Antalet resgodsskador har fortsatt att öka även i år. Man kan dock förbereda sig på denna risk på förhand så att de första resdagarna inte blir förstörda. Packa ner allt som lätt går sönder såsom datorer och andra värdeföremål i handbagaget. Och även eventuella receptbelagda mediciner och sådant som kan tas med som handbagage, vilket man genast behöver på resmålet. Om resgodset försenas fyra timmar till ett resmål utomlands, kan anskaffning av nya förnödenhetsartiklar såsom extra omgång kläder och hygienprodukter ersättas från försäkringen, berättar Timo Ekholm som är LokalTapiolas utvecklingschef för hemförsäkring.

De flesta av LokalTapiolas kunder har resgodset försäkrat via sin hemförsäkring. Vid behov kan man även teckna ett separat resgodsskydd. Från försäkringarna ersätts även bräckage på och stöld av resgods.

- Om resgodset inte kommer fram, behöver kunden inte kontakta oss men kvitton och övriga behövliga bevis ska sparas för ansökan om ersättning. På resor till fjärran länder är det bra att komma ihåg att hanteringen och transporten av resgods sker i flera skeden vilket utsätter dem för större risk för skada eller försvinnande, säger Ekholm.

Kom ihåg detta före resan:

  • Säkerställ dig om att försäkringsskyddet är lämpligt för din resa. Från resenärförsäkringen ersätts vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall under resa samt kostnader som orsakas av avbruten eller annullerad resa samt missad avresa. Från resgodsförsäkringen ersätts kostnader som orsakas av försening av, bräckage på eller stöld av resgods.

  • Om du blir sjuk eller råkar ut för en annan skada under en utrikesresa, kan du som kund i LokalTapiola alltid ringa larmtjänsten +358 800 0 4531.

  • Reseförsäkringen gäller även i Finland. Från reseförsäkringen ersätts skador som inträffar på resor i Finland när resmålet är över 50 kilometer från hemmet eller din egen fritidsbostad.

  • Om du använder mediciner, ta med tillräckligt med mediciner på resan. Ta för säkerhets skull även med recepten på medicinerna.

  • När du reser utrikes och speciellt till riskfyllda områden är det bra att göra en reseanmälan till utrikesministeriet. Då kan myndigheterna i Finland vid behov hjälpa till exempel i en krissituation. Läs mer om reseanmälan på utrikesministeriets webbplats.