Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk 26.5.2023

Hjärnblödning, brand och farliga situationer - Juha Mikkola känner till lantbruksriskerna

Lantbruksföretagare försäkrar nog sina gårdar, sina hem och sina lantbruksmaskiner, men många försummar att försäkra sig själva. "Det lönar sig att sätta försäkringarna i skick medan du är frisk", påminner oss Juha Mikkola som plötsligt blev sjuk.

Lantbruksföretagaren Juha Mikkola drabbades av en allvarlig sjukdom för fem år sedan. Det började med huvudvärk och illamående våren 2018.

– Jag fick med svårigheter sådden färdig och sedan uppsökte jag läkare. En bilddiagnostikundersökning av huvudet visade att det var en hjärnblödning. Jag opererades samma kväll, berättar Mikkola fem år senare.

Hjärnan hade blött långsamt redan under en tid.

– Läkaren trodde att orsaken var en stöt. Den exakta orsaken klargjordes aldrig.

På Mikkolas gård har man under nästan 20 års tid odlat hästhö och skött hästar. Tillsammans med sin fru har Mikkola praktiskt taget skött allt på gården. Sjukdomen kom som ett blixtnedslag.

– Det var en väldigt svår juni månad. Jag låg hela tre veckor i sängen och visste inte om det någonsin ska bli bra igen, minns Mikkola.

Mikkola kunde inte ens lyfta ett mjölkpaket under hela sommaren, för att det inte skulle uppstå tryck på hjärnan. Min fru skötte hästarna och praktiskt taget även allt annat på gården.

Heli tog mig också med på åkturer i bilen för att jag ville se landskapet. Det var viktigt för själen. Även grannarna kom för att hjälpa till med arbetet på gården. Till all lycka har vi bra sammanhållning i byn – ingen lämnas i knipa.

Mikkola har så småningom återhämtat sig och fortsatt att bedriva gården.

– Nuförtiden blir jag lättare trött och måste hålla pauser, men det måste jag leva med. Att insjukna allvarligt kommer alltid som en överraskning. Därför lönar det sig att skaffa så bra försäkringar som möjligt medan man är frisk. Jag var inte ordentligt försäkrad, vilket är tråkigt så här i efterhand. På många gårdar leder det till att hela gården läggs ner ifall en person insjuknar.

Det har blivit vanligare att förbereda sig på personrisker på gårdarna

Grunden för lantbruksföretagarnas pensions- och socialskydd är en LFöPL-försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Det lagstadgade socialskyddet kan kompletteras med frivilliga försäkringar.

– Det är i genomsnitt mera vanligt att lantbruksföretagare förbereder sig på ekonomiska risker, också bland annat genom livförsäkring, konstaterar försäljningsdirektör Eeli Hulmi hos LokalTapiola Livbolaget.

Enligt Hulmi har en lösning som kompletterar sjukdagpenningen i LPA-skyddet redan länge varit en del av grundförsäkringen för lantbrukare, men även att mera omfattande förbereda sig på personrisker t.ex. vid allvarlig sjukdom och förlust av arbetsförmåga har blivit allt vanligare på gårdar under de senaste fem åren.

– Trots att tekniken på gårdarna har ökat är människornas betydelse för verksamheten på gården kritisk och kanske ännu mer kritisk när stora gårdshelheter drivs av endast ett fåtal personer. När du skyddar din ekonomiska verksamhetsförmåga kan du med förtröstan fokusera på framtiden.

Vi kom lindrigt undan vid eldsvådan

Juha Mikkola har även tidigare prövats hårt. För tio år sedan började det brinna i en hall på gården. Branden fick sin början från en vedpanna.

– När jag öppnade dörren till hallen slog lågorna mot mig. Som tur var kom frivilliga brandkåren på plats på mindre än fyra minuter. Annars skulle det ha kunnat bli ännu värre skador. Även nu totalförstördes byggnaden invändigt och traktorn skadades.

Mikkola hade tur, eftersom FBK hade haft en övning på gården hösten innan. Platsen och byggnaden var bekant. För många gårdar är avstånden långa och det tar länge för räddningsväsendet att komma till platsen.

Mikkola minns också hur en torkpanna, som en gång fanns på hans fars gård, exploderade.

– På gårdarna inträffar tyvärr skador hur försiktig man än är. Därför är det viktigt att minimera riskerna och att arbeta förebyggande.

Regelbundna elinspektioner är ett viktigt förebyggande arbete

Det har nu gått fem år sedan Juha Mikkola insjuknade. Vårsolen värmer och hästen som står i hagen trycker sin mule mot husbonden och en anställd i gul väst. Som bäst håller man på med en elinspektion på Mikkolas gård.

– Det är tio år sedan den senaste elinspektionen har gjorts på gården, så det var dags för en ny inspektion, säger Mikkola.

Cirka hälften av lantbruksbränderna får sin början från elanordningar. Genom regelbundna periodiska kontroller säkerställs anordningarnas trygga och störningsfria verksamhet. Defekta och felaktigt installerade elektriska anordningar är inte bara en brandrisk utan också en arbetssäkerhetsrisk och en risk för djurens välbefinnande.

– Som tur är kan många skador och farliga situationer på gården undvikas om man sköter besiktningarna och kartlägger eventuella risker på förhand, påminner Mikkola.

Titta på en film från elinspektionen på Juha Mikkolas gård (på finska)

UNDER CONSTRUCTION: new embedded component: ContentfulNewsroomVideo
rich text node: {"data":{"target":{"sys":{"id":"2cbde0ab-b48e-4a16-af60-168367840aa5","type":"Link","linkType":"Entry"}}},"content":[],"nodeType":"embedded-entry-block"}
reference entry: {"id":"8b74e366-b324-51f2-8e1d-b7b0211d13a4","videoUrl":"https://www.youtube.com/watch?v=oYtpfU9akGM","altText":null,"contentful_id":"2cbde0ab-b48e-4a16-af60-168367840aa5","internalName":"Video Maatilan sähkötarkastus","internal":{"type":"ContentfulNewsroomVideo"}}


  • Grunden för lantbruksföretagarnas pensions- och socialskydd är en LFöPL-försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Den tryggar uppehället om du inte kan fortsätta att arbeta som tidigare på grund av sjukdom eller skada.

  • LPA sjukdagpenning kan endast betalas om LFöPL-försäkringen är i kraft vid insjuknandet eller om försäkringsansökan har anlänt till LPA senast dagen innan arbetsoförmågan börjar. Läs mer om LPA-skydd .

  • Lantbruksföretagare har också möjlighet att få avgiftsfri arbetsförmågarådgivning via projektet Ta hand om bonden .

  • Det lagstadgade socialskyddet kan kompletteras med frivilliga försäkringar. För lantbruksföretagaren och familjen är skydd vid arbetsoförmåga eller allvarlig sjukdom ett vanligt sätt att trygga uppehället på gårdarna. Livförsäkringen tryggar de närståendes uppehälle och gården kan fortsätta över generationerna.