Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi19.4.2023

LokalTapiola Livbolags och LokalTapiola Skadebolags bolagsstämmor 10.5.2023

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags (LokalTapiola Livbolag) och LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags (LokalTapiola Skadebolag) ordinarie bolagsstämmor hålls onsdagen 10.5.2023 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

LokalTapiola Livbolags stämma börjar klockan 9.30 och LokalTapiola Skadebolags stämma börjar klockan 11.00.

LokalTapiola Livbolags bolagsstämma behandlas ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

LokalTapiola Skadebolags bolagsstämma behandlas ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

Rätt att delta i bolagsstämmorna har bolagets delägare, som i LokalTapiola Skadebolag är försäkringstagarna och i LokalTapiola Livbolag utöver försäkringstagarna även garantiandelsägarna. Försäkringstagarens rätt att delta kräver att denne har en gällande försäkring i bolaget, vilken tecknats senast under det föregående kalenderåret.

Bekanta dig med kallelserna till bolagsstämmorna och ärenden som behandlas på stämmorna:

LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouskutsu
LokalTapiola Livbolags kallelse till ordinarie bolagstämma
LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokouskutsu
LokalTapiola Skadebolags kallelse till ordinarie bolagstämma

Anmälan till bolagsstämmor

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen 3.5.2023 kl. 16.00.

Du kan anmäla dig till bolagsstämman:

  • på webbsidan

o till LokalTapiola Livbolags bolagsstämma LähiTapiola - Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen - LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö (surveypal.com)
o till LokalTapiola Skadebolags bolagsstämma LähiTapiola - Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen - LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (surveypal.com)

  • per e-post till adressen yhtiokokous@lokaltapiola.fi

  • per post till adressen LokalTapiola-gruppen/Bolagsstämmor/Juridiska ärenden och compliance, 02010 LÄHITAPIOLA

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden. Vänligen skicka en eventuell fullmakt per e-post till yhtiokokous@lahitapiola.fi eller per post till adressen LokalTapiola-gruppen/Bolagsstämmor/Juridiska ärenden och compliance , 02010 LÄHITAPIOLA.