Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi14.3.2023

LokalTapiola köper majoriteten av Suomen Vahinkovakuutus

LokalTapiola fortsätter sin strategienliga tillväxt och har ingått ett avtal om att köpa 70 procent av Suomen Vahinkovakuutus Oy, bättre känt som POP Försäkring. Företagsköpet ökar ytterligare LokalTapiolas förmåga att både lokalt och riksomfattande betjäna kunder som föredrar att sköta sina försäkringsärenden i digitala kanaler. Avtalet ger även LokalTapiola-gruppen möjligheter att utveckla olika samarbetsformer med POP Bankerna.

-Vårt mål är att våra kunder ska få den bästa personliga betjäningen inom branschen lokalt och digitalt. POP Försäkring har stort kunnande om digital försäkringsförsäljning, digital marknadsföring, digitala köpresor och digitala kundbetjäningskanaler. Tack vare affären kan vi dra nytta av bådas know-how och analyskunskaper för att utveckla den digitala skadeförsäkrings-, livförsäkrings- och kapitalförvaltningsverksamheten. På det här sättet kan vi framöver betjäna kunder som föredrar att sköta ärenden på nätet ännu bättre än tidigare. Företagsaffären förbättrar även våra möjligheter att utveckla lokala samarbetsformer med POP Bankerna, säger LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen.

-Suomen Vahinkovakuutus Oy tar nu följande steg i sin tillväxt. LokalTapiola är en betydande ömsesidig regional grupp och därmed en naturlig partner för POP Bank-gruppen i det här steget. Tack vare affären kan POP Bank-gruppen koncentrera sig mer på tillväxtstrategin för banksegmentet. Vi fortsätter som delägare i Suomen Vahinkovakuutus eftersom vi även vill vara med och utveckla försäkringsbranschen och erbjuda våra kunder försäkringsprodukter som tillgodoser deras behov, säger POP Bankcentralens verkställande direktör Jaakko Pulli.

När affären slutförts blir POP Försäkring en del av LokalTapiola-gruppen. POP Försäkring fortsätter verksamheten som ett självständigt bolag under samma varumärke som tidigare.

-I LokalTapiola får POP Försäkring en solvent och pålitlig ägare. Tillsammans kan vi erbjuda kunderna i POP Försäkring mångsidigare produkter och tjänster än tidigare, säger LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen.

POP Bank-gruppen, i vilken även Suomen Vahinkovakuutus Oy ingår, har tidigare ägt hela POP Försäkring. POP Bank-gruppen fortsätter som ägare i POP Försäkring med en andel på 30 procent. POP Försäkring har 120 anställda vilka alla fortsätter i bolaget. POP Försäkring och LokalTapiola har inga planer på personalförändringar till följd av affären.

Affären måste ännu godkännas av Konkurrens- och konsumentverket och av Finansinspektionen. Affären torde bekräftas före sommaren 2023.