Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv8.2.2023

Undersökning om bakgrundsfaktorer till 33 000 skador i huvudområdet: "Risker i anslutning till våld inom social- och hälsovårdsbranschen var nästan nio gånger högre än inom andra branscher"

Arbetarskyddet utvecklas ständigt, men trots detta uppstår fortfarande många skador i huvudområdet i samband med arbetsolycksfall. LokalTapiolas undersökning om 33 000 skador i huvudområdet ger information om under vilka omständigheter som skador inträffar inom olika branscher.

I LokalTapiolas omfattande vetenskapliga undersökning analyserades riskfaktorer för huvudskador inom 20 olika branscher. Som undersökningsmaterial användes av LokalTapiola ersatta huvudskador till följd av arbetsolycksfall under åren 2010-2017.

Totala antalet skador i huvudområdet var 32 898. De flesta skadade var män (70 procent) och medelåldern för de skadade var 39 år. Hälften av alla skador i huvudområdet gällde ögonskador. De flesta skadorna i huvudområdet konstaterades inom bygg- och industribranschen.

– Inom dessa branscher konstaterades tydliga risker i normala arbetsprestationer vid användning av verktyg och maskiner. Social- och hälsovårdsbranschen avvek dock från andra branscher: där risken för huvudskador i anslutning till våld var nästan nio gånger högre jämfört med de andra branscherna, säger LokalTapiolas medicine direktör, docent Ari Kaukiainen.

Inom bygg- och industribranschen ska man bära hjälm och skyddsglasögon – hur är det med skydd inom social- och hälsovårdsbranschen?

Ögonen var det område som oftast skadades i byggarbete (70 procent) och industriarbete (66 procent). Inom social- och hälsobranschen var endast en fjärdedel ögonskador och en tredjedel var ansiktsskador.

– Risker i anslutning till huvudskador och faktorer som ledde till dem varierade kraftigt. Inom bygg- och industribranschen måste man vidareutveckla arbetarskyddet genom att förbättra användningen av skyddsutrustning. Det är viktigt att skydda ögonen, påminner Kaukiainen.

Inom olika branscher kräver förebyggande av huvudskador olika åtgärder.

– Då man utvecklar arbetarskyddet måste man beakta förhållanden i anslutning till olycksfall, såsom arbetets karaktär, arbetsplats och könsfördelning. Inom social- och hälsovårdsbranschen ska man fästa uppmärksamhet på arbetstagarens möjlighet att förutse situationer och beteende som kan föregå våldssituationer.

Förebyggandet av skador finns i kärnan för försäkringsbolagets arbete

I Finland omfattas mer än 90 procent av arbetstagarna av den lagstadgade  arbetsolycksfallsförsäkringen. LokalTapiola är Finlands största arbetsolycksfallsförsäkrare, så i bolaget finns mycket information och kunnande om olycksfall.

– Största delen av skadorna är lindriga, men allvarliga huvudskador är kända för att vara en betydande orsak till invalidisering och arbetsoförmåga. Utöver mänskligt lidande kan de ekonomiska förlusterna till följd av svåra huvudskador vara betydande. Allt förebyggande arbete är därför viktigt, säger Kaukiainen.

LokalTapiolas undersökning publicerades i januari 2023 i den internationella yrkesmedicintidningen. I utredningsgruppen ingick utöver Kaukiainen även odontologie doktor Aura Heimonen, filosofie magister Heikki Lassila och teknologie doktor Kari Nousiainen. De arbetar alla i LokalTapiola och har gjort undersökningen vid sidan av sitt arbete.

Arbetsresor och fritidsolycksfall lämnades utanför materialet.