Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa28.11.2022

Coronaviruset fick finländarna att minska på handskakningarna och kramandet – att människorna blivit försiktigare märks även hos försäkringsbolaget

På grund av coronapandemin känner allt fler till hur sjukdomar smittar och det verkar ha gjort finländarna försiktigare. Enligt LokalTapiolas enkät tänker många även framöver stanna hemma om de har förkylningssymtom eller hålla avstånd och använda munskydd. Att människorna är försiktigare märks även i kundernas kontakt till försäkringsbolaget.Läs mera

För tre år sedan skakade vi hand utan att tänka något mer på det och tvekade inte att krama en vän. Munskydd var något artiga japaner använde i storstäder, i Finland sågs de främst på hälsovårdspersonal. Lite snuva var inget hinder att gå till jobbet. Coronapandemin har ökat kännedomen om hur infektionssjukdomar smittar och gjort att vi ändrat vårt beteende. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning tänker många även i fortsättningen dra nytta av de lärdomar de fått under coronapandemin för att förhindra att bacillerna sprider sig.

Resultatet från enkäten Vardagsgranskning visar att nuförtiden stannar varannan finländare (50 %) vanligtvis hemma om de har förkylningssymtom eller symptom på någon annan sjukdom. Femton procent av respondenterna berättar att de vanligtvis stannar hemma om barnet eller någon annan i hushållet har sjukdomssymptom.

Den ökade försiktigheten märks även i att människorna undviker fysisk kontakt. Enligt enkäten Vardagsgranskning har fler än två av fem (43 %) minskat på handskakningarna, kramandet eller andra former av beröring för att förhindra spridningen av sjukdomar. Var fjärde berättar att de även framöver kommer att undvika att röra sig på offentliga platser och hålla avstånd för att förhindra smittspridning. Nästan lika många (23 %) tänker även i fortsättningen använda mask på jobbet eller på andra offentliga platser om de har förkylningssymptom eller andra sjukdomssymptom. Endast cirka var femte anser sig inte ha ändrat på beteendet.

Den ökade kännedomen om infektionssjukdomar och risken att bli sjuk märks även i kundernas kontakt till försäkringsbolaget. I LokalTapiola har pandemin ökat användningen av distansvårdtjänster och kunderna verkar nu vara mer eftertänksamma till exempel när de ska resa.

Influensaperioden märks hos distansläkaren, det ökade resandet hos ersättningstjänsten

Varje månad kontaktar tusentals försäkringskunder LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen. Rekordmånga har tagit kontakt på hösten då barnen återvänt till daghemmen och skolorna och människorna till sina arbeten efter sommarens lov och semestrar. Utöver influensa, coronavirus och magsjuka har många insjuknat i till exempel höstblåsor. Exempelvis LokalTapiolas kunder med sjukkostnads- och reseförsäkring kan använda HälsoHjälpen.

– Under coronapandemin blev många vana att använda distansvårdtjänsten eftersom rekommendationen var att stanna hemma vid förkylningssymptom. Många tycker kanske också att distansläkare är bra eftersom du då kan undvika ett fysiskt besök, vilket i sin tur hjälper till att förhindra smittspridningen. Nuförtiden känner vi bättre till hur sjukdomar smittar och då är det bra att vi på olika sätt kan minska risken för smitta och ta varandra i beaktande. Om symptomen så kräver, hänvisar distansläkaren givetvis personen alltid till ett fysiskt besök hos en läkare på kliniken, säger tjänstechef Mona Österholm som ansvarar för tjänsten HälsoHjälpen.

Att finländarna blivit försiktigare märks även i kundernas kontakt till ersättningstjänsten. Sari Laakso som är specialist vid LokalTapiolas ersättningstjänst berättar att människorna nu verkar fundera mer än tidigare på hur en sjukdom kan påverka resplanerna. Resandet i sig har ökat väsentligt under den senaste tiden men nuförtiden är det vanligare att skippa resan om man känner sig sjuk. Många ta nu förkylningssymptomen mer på allvar än tidigare och gör för säkerhets skull ett Covid 19-hemtest för resan.

– Reseförsäkringen ersätter eventuellt annullerad resa om en läkare konstaterar att personen själv eller dennes nära anhöriga har plötsligt insjuknat och det på ett tvingande sätt förhindrar resan. Vi har nog märkt att människorna fortfarande funderar mycket på coronaviruset när de tar kontakt. Det är förstås förståeligt eftersom vi länge levt i en tid där människorna till det yttersta försökt att undvika coronavirussmitta. Vad gäller ersättningarna som betalas utifrån reseförsäkringen spelar det dock ingen roll vilken sjukdom som orsakar infektionssymptomen, det kan alltså även vara fråga om en seg influensa eller en magsjuka, säger Laakso.

  • Sjukkostnadsförsäkringen kan ersätta till exempel kostnader för undersökning och vård av en sjukdom samt mediciner. Omfattningen på ersättningarna beror på försäkringsskyddet kunden valt.

  • Reseförsäkringen kan ersätta till exempel vårdkostnader för sjukdom som börjat under en resa samt om resan annulleras eller avbryts på grund av en sjukdom.

  • Kunder som tecknat LokalTapiolas sjukkostnads-, rese- och olycksfallsförsäkring kan använda distansläkartjänsten HälsoHjälpen. I HälsoHjälpen kan du kontakta sjukskötare och läkare varje dag kl. 7–23. I många fall kan besvären diagnostiseras och vårdas på distans. Vid behov hänvisar läkaren patienten till en läkarstation. Läs mer om HälsoHjälpen.

  • Känner du dig sjuk? Du kan kontakta HälsoHjälpen om din försäkring inkluderar vårdskydd vid sjukdom. Om du reser utomlands och har en nödsituation kan du ringa LokalTapiolas Larmtjänst som betjänar dygnet runt på +358 800 0 4531.

  • Är du osäker på vad din försäkring täcker? Du kan kontrollera försäkringsuppgifterna i försäkringsbrevet eller kontakta försäkrings- eller ersättningstjänsten. Telefonnumren till ditt eget regionbolag hittar du genom att ge ditt postnummer på denna sida.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av 1 020 finländare 7–13.10.2022. De representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Enkäten genomfördes av Kantar Public. Felmarginalen för resultaten är cirka 3,1 procentenheter.