Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk18.11.2022

Lantbrukare är ofta bättre ekonomiskt förberedda på maskinskador än på lång frånvaro från lantbruksarbetet

I likhet med andra arbetsplatser kan olyckan vara framme även på lantbruket. Lantbrukare kan till exempel skada sig när de stiger ut ur eller in i en maskin, av ett djur som beter sig överraskande eller så kan ryggen få en försträckning på grund av dålig arbetsställning. En sjukdom kan när som helst drabba vem som helst oberoende av yrke. Därför är det viktigt för lantbrukare att på förhand fundera på hur arbetet på gården sköts om lantbrukaren inte kan göra det själv och hur en eventuell tillfällig ersättare påverkar ekonomin.

En lantbruksföretagare som plötsligt drabbas av ett olycksfall eller en sjukdom och blir arbetsoförmögen kan få ekonomiska problem om hen inte förberett sig. Många har förberett sig på risker som gäller maskiner och anläggningar men inte på personrisker.

– Typiska olycksfall som kan orsaka lång sjukledighet är djur som beter sig överraskande eller när man är oförsiktigt då man kliver ut ur en maskin. Halka, falla och insjukna kan man i alla arbeten. Och precis som alla andra kan lantbrukare ha sjukdomar i stöd- och rörelseorganen som kan orsaka lång arbetsoförmåga, säger Petri Nuppola som är försäljningschef vid LokalTapiola Kaakkois-Suomi.

En långvarig sjukdom eller skada under den brådaste tiden kan vara en stor utmaning för företagaren. Utöver att det kan vara svårt att hitta ersättare, kan det även uppstå ekonomiska problem.

– Lantbruksföretagarens arbete kräver kunskaper och färdigheter som kan göra det svårt att hitta en ersättare. Alla lantbruksföretagare borde därför på förhand fundera på hur arbetet på gården sköts om företagaren inte själv kan göra det och var det går att hitta en kompetent ersättare. Vissa har bra nätverk för detta men inte alla, säger Nuppola.

Kostnaderna för ersättaren kan vara överraskande stora om du inte förberett dig. Ett sätt att förbereda sig är en personavbrottsförsäkring som täcker kostnaderna för ersättaren så att arbetet blir utfört. Personavbrottsförsäkringen ersätter kostnader för att trygga en fortgående verksamhet, det vill säga lönekostnaderna för en annan person så att verksamheten på gården kan fortsätta.

– Personavbrottsförsäkringen är ett personligt tilläggsskydd som kan inkluderas i lantbruksförsäkringen. Försäkringen kan även omfatta en annan arbetstagare, inte endast företagaren. Om det till exempel finns endast en person på gården som vet hur man använda alla maskiner, kan försäkringen tecknas för att täcka dennes arbetsinsats, säger Nuppola.

Stora gårdar är ofta bättre förberedda

Enligt Nuppola är det vanligtvis större gårdar som funderar färdigt på tillfällig arbetskraft och ekonomisk beredskap. Ofta har stora gårdar även mer arbetskraft, och det hänger sällan på en person att arbetet blir utfört.

På gårdar där näringsfånget till största delen är beroende av ett företagarpars arbete eller företagaren har många underentreprenader som binäring, kan en lång frånvaro och ersättarens lönekostnader orsaka stora ekonomiska utmaningar för hela familjen. Många lantbruksföretagare har utöver arbetet på gården olika under entreprenadarbeten med sina maskiner, till exempel snöröjning eller skogsarbeten.
– När jag diskuterar med lantbruksföretagare och frågar om de funderat på hur de klarar sig om de blir sjuka och inte kan arbeta på flera månader, har de sällan något svar. Däremot har de nog ofta en reservplan om maskinerna går sönder, säger Nuppola.

Försäkringen ersätter kostnader för en tillfälligt anställd

  • Personavbrottsförsäkringen ersätter faktiska kostnader för att en arbetstagare anställs för att utföra den försäkrades arbetsinsats.

  • Försäkringen kan tecknas till en själv eller till en annan nyckelperson på gården.

  • Försäkringen kan vara omfattande eller reducerad: de skiljer sig åt vad gäller bland annat maximiersättningen och självrisken.

  • Mer information får du av experterna vid LokalTapiola Kaakkois-Suomi.