Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet14.10.2022

En viktig men riskfylld höstsyssla - fyra tips för rengöring av rännor och tak

Att rengöra takrännor och tak från löv och annat skräp är en viktig åtgärd med tanke på byggnaden men åtgärden är också mycket riskfylld. Enligt LokalTapiolas statistik orsakar rengöring av takrännor och tak tiotals olycksfall varje år. LokalTapiolas specialister ger råd för hur man kan rengöra takrännor utan risk.

”Jag skulle rensa takrännorna och steg upp på stegen. Något hände, kanske steg jag fel. Jag föll till marken och bröt 4 revben.”

”Jag stod på stegen och putsade takrännan. Takrännan gav antagligen efter och stegen gled mot väggen. Jag vacklade bakåt och föll av stegen. Axeln, sidan och även huvudet slog i marken. Jag var kanske medvetslös en stund.”

Detta är beskrivningar av skadefall som är vanliga på hösten. I samband med rengöring av takrännor och tak inträffar årligen tiotals och som värst till och med över hundra olycksfall enligt LokalTapiolas statistik. Speciellt vid fallolyckor kan skadorna vara allvarliga.

- Ofta rengör man takrännorna ensam från stegen som inte är en fast väggstege, stegen är redan gamla eller när man stiger upp på stegen glider den iväg. Olyckor till följd av fall från en stege i samband med rengöring av tak eller rännor är ett mycket vanligt olycksfall, säger Sari Laakso som är LokalTapiolas sakkunnig för ersättningstjänster.

Laakso påpekar också att det alltid skulle vara bra att ha hjälp vid rengöring av takrännor och tak.  När man använder en lös stege är det bra att komma ihåg brandkårens allmänna råd: den ena kliver upp, den andra stöder. Före man stiger upp på en lös stege, ska man alltid säkerställa sig om dess skick och ställa den på ett stadigt underlag som inte ger efter och i rätt vinkel. Därtill ska man även alltid se till att använda ändamålsenlig skyddsutrustning.

- Försäkringen ersätter inte nödvändigtvis till fullt belopp om olycksfallet till exempel har orsakats av ovarsam hantering av stegen eller annat redskap. Det kan också göras avdrag på ersättning om arbetet har utförts utan skyddsutrustning, påminner Laakso.

Regelbunden rengöring skyddar byggnaden

Enligt projektdirektör Antti Määttänen, som svarar för LokalTapiolas tjänster för säkert boende, är rengöring av takrännor och tak en viktig åtgärd med tanke på byggnaderna. Regelbunden rengöring av takrännor och tak från löv och annat skräp hjälper till att förebygga stora byggnadsskador.

-Rengöringen är en mycket viktig åtgärd för byggnaden. Att försumma rengöringen kan orsaka stora fuktskador på byggnaden, vars reparation kan leda till avsevärda kostnader, säger Määttänen.

- Det är dock inte skäl att ensam börja rengöra takrännorna och taket. Om det inte finns hjälp att tillgå, kan rengöringen mycket väl även göras från marken. Det finns redskap som är avsedda för rengöring av takrännor från marken. Man ska även med låg tröskel anlita experter.

Kom ihåg dessa råd vid rengöring av rännor och tak

  • Använd skyddsutrustning. Man ska inte klättra upp på taket utan skyddsutrustning. Säkerhetssele och rep ska användas och fästas ändamålsenligt. Fästpunkterna för repen ska vara tillräckligt stadiga. Det är också viktigt att använda ändamålsenliga skor när man stiger upp på en stege.

  • Arbeta med andra. När man använder en lös stege, är det bra att ha någon med sig. Den ena stiger upp på stegen och den andra stöder så att stegen inte börjar glida eller falla.

  • Använd ändamålsenliga rengöringsredskap. Det är skäl att använda ändamålsenliga redskap när man rengör takrännorna. Rengöringen kan även göras från marken med hjälp av redskap som är avsedda för ändamålet.

  • Begär hjälp av experter med låg tröskel. Om det känns utmanande att klättra upp på en stege eller om det inte finns någon som kan hjälpa eller om skyddsutrustning eller redskap saknas, lönar det sig att anlita experter.