Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv8.4.2022

Enkäten Vardagsgranskning för företagare: Varannan företagare oroar sig för sin framtida pension

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning för företagare är de finländska företagarna oroade för att den framtida pensionen kommer att bli låg. Hälften av dem som svarade anser att det är viktigt att förbereda sig för pensionstiden. Förra året intresserade även tilläggspensionslösningar företagarna mer än tidigare.

Enligt enkäten Vardagsgranskning för företagare som LokalTapiola beställde av Kantar TNS i februari 2022 är hälften av de finländska företagarna oroade över sin pensionering och hur låg den framtida pensionen kommer att bli. Mer än hälften av respondenterna anser att det är bra att förbereda sig ekonomiskt för den kommande pensionstiden.

I enkäten berättar två av fem företagare att den egna lagstadgade arbetspensionsförsäkringen inte motsvarar deras verkliga årsarbetsinkomst. Nästan var femte företagare vet inte alls på vilken nivå arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen är.

– Företagarnas FöPL-försäkring samlar arbetspensionen och skyddet för företagarens uppehälle under hela livet. Den lägger en grund som kan kompletteras med andra medel. Det viktigaste skulle vara att ta reda på hur din egen pensionsinkomst räcker om du t.ex. lever till 95 år, säger LokalTapiolas expert på företagarnas livstrygghet, Tuomo Mikolanniemi.

Tidiga pensionsdagar lockar företagare

I enkäten berättar nästan hälften (42 procent) av företagarna att de drömmer om att gå i pension tidigare. Svaren visade också oron för ekonomin till följd av coronatiden. De som drömde mest om pensionering var de som var mest oroliga för sin ekonomiska situation. I regel skulle man vara intresserad av att börja lyfta pension vid 51-60 års ålder.

– Om man verkligen är intresserad av att gå i pension tidigare är det bra att fundera på hur man ska finansiera den tidiga pensionen. Ju tidigare du går i pension, desto mera måste du ha sparat för ett långt liv, ger Mikolanniemi som råd.

Corona och kriget i Ukraina har ökat människornas beredskap på olika sätt. Detta har också synts till exempel i den ökade efterfrågan på gruppensionsförsäkringar. Enligt LokalTapiolas statistik ökade försäljningen av gruppensioner med 20 procent förra året, den största ökningen har kommit från småföretagarnas intresse att erbjuda beredskap för sin personal.

– Om företaget erbjuder en frivillig pensionslösning som personalförmån kan också företagaren vara förmånstagare i den. Eller så kan hen komma överens om en tilläggspensionslösning åt sig själv.

LokalTapiola beställde enkäten Vardagsgranskning för företagare av Kantar TNS i februari 2022. Målgruppen för enkäten var personer som verkar som företagare. På enkäten svarade 502 företagare under tiden 4–20.2.2022. Intervjuerna samlades på Gallup Forum som är Kantar TNS:s svararpanel där internet används för dataöverföringen. Respondenterna får per e-post en inbjudan om att svara på enkäten. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka + 4,4 procentenheter.