Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv31.3.2022

Företagen belönade personalen betydligt mera via frivilliga pensionslösningar förra året - tilläggspensionen ökade i genomsnitt med en tiondedel

Många företag övervägde förra året olika sätt att engagera och belöna personalen, vilket bland annat syns som företagens exceptionellt stora intresse för frivilliga försäkringslösningar. Hälften av finländarna som svarade på LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning ansåg att olika tjänsteförmåner stärker anställdas engagemang i företaget.

Coronapandemin ökade anställdas rörlighet på arbetsmarknaden och inom vissa branscher uppstod till och med brist på experter. I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning frågade vi i december förra året finländarnas åsikter om belöning och engagemang. Hälften av respondenterna ansåg att frivilliga tilläggspensionsförsäkringar och fritidsolycksfallsförsäkringar är ett bra sätt att belöna och att engagera personalen i företaget. Av LokalTapiolas statistik framgår att detta också har märkts i företagen eftersom försäljningen av gruppensionslösningar ökade med en femtedel under fjolåret.

- Olika tjänsteförmåner ses som ett bra sätt att locka anställda att kvarstå i arbetsgivarens tjänst och ett av dem kan till exempel vara den pensionsförmån som arbetsgivaren erbjuder. En frivillig pensionslösning är en ekonomiskt kostnadseffektiv lösning för både arbetsgivaren och förmånstagarna dvs. anställda. En av fördelarna är att försäkringspremierna är en skattefri förmån för arbetstagaren och beskattas som förvärvsinkomst först när pengarna tas ut som pension, berättar LokalTapiolas expert inom tilläggspensioner Tuomo Mikolanniemi.

Den månatliga medelinkomsten för anställda som har en frivillig tilläggspension, som arbetsgivaren erbjuder, ökade kraftigt med över en tiondedel.

- Månadsinkomsten för dem med tilläggspension uppgick till 819 euro, vilket är 12,5 procent mera än året innan dvs. 2020.

Flexibilitet i slutet av karriären

Tilläggspensionen erbjuder främst flexibilitet speciellt för åren i slutet av arbetskarriären. Den kan lyftas medan man ännu arbetar eller så kan man med tilläggspensionen komplettera den egna pensionspotten efter att man börjat lyfta den lagstadgade pensionen.

- Många vill gå ner i arbetstid redan före den lagstadgade pensionsåldern till exempel till några dagar i veckan och komplettera sina inkomster genom att börja ta ut den frivilliga pensionen som arbetsgivaren erbjuder. Det är också möjligt att lyfta pension först efter att man börjat lyfta den lagstadgade pensionen eller att tidigare gå i pension på heltid med stöd av denna frivilliga pension. Detta erbjuder olika möjligheter för övergång från arbetsliv till pensionärsliv.

Enkäten Vardagsgranskning, som LokalTapiola beställt, verkställdes av Kantar TNS. Intervjuerna i enkäten har samlats i Gallup Forum 24.11-2.12.2021. Enkäten besvarades av sammanlagt 1014 personer i åldrarna 15-74 år. Felmarginalen i enkäten är +/- 3,1 procentenheter.