Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk4.4.2022

Nu lönar det sig att låsa in gödsel och bränsle på lantbruken

Priserna på gödsel och bränsle har fördubblats på kort tid. Det har varit problem med tillgång på gödsel, bekämpningsmedlet glyfosat och den urealösning som behövs i nyare traktorer. Enligt LokalTapiolas specialist är det nu värt att se till att dyrbara produktionsmedel inte lämnas olåsta eller åtminstone inte utan uppsikt.

Lantbruksproduktionen lider av de dyra produktionspriserna och för vissa maskiner kan reservdelarna vara helt slut och det finns inte kännedom om nya varor på marknaden.

– Om man ännu inte har skaffat nödvändiga produktionsmedel eller reservdelar till maskinerna borde man skynda sig nu. Det är också bra att diskutera med grannarna om hur ni kan hjälpa varandra om arbetet avbryts, till exempel om maskinen går sönder och det inte finns reservdelar att fås. Dessutom lönar det sig att var uppmärksam på hur och var dyra förnödenheter förvaras. Även om försäkringen skulle ersätta förlusten, är det inte nödvändigtvis möjligt att få en motsvarande produkt. Det lönar sig att fundera på om man ska förvara gödseln vid åkerrenen, varnar LokalTapiolas utvecklingschef Teppo Raininko.

Brännolja stjäls varje år

Varje år stjäls brännolja från gårdarna. Nu när oljepriset har klättrat till närmare två euro, är det skäl att ännu noggrannare låsa pumparna och påfyllningsöppningarna till oljecisternerna. Det finns också alltid en risk för miljöskador i samband med oljestölder.

– Till följd av tjuvarnas framfart kan olja rinna ut i jorden efter att tjuven har fått tillräckligt eller har blivit störd. Det är ofta en mycket dyr skada när olja kommer ut i jorden, dvs. då jorden ska bytas och den förorenade jorden ska transporteras för behandling. Även sådana skador inträffar varje år.

Fram till nu har gödsel mera sällan hamnat i fel händer, men de stigande priserna och problemen med tillgången kan ändra denna situation, säger Raininko. Det lönar sig att förvara säckarna på gårdsplanen, gärna inlåsta om det är möjligt.
Eftersom priserna på gödsel har stigit och det även finns problem med tillgången, är det bra att se till att gödseln hanteras på ett korrekt sätt och att vara extra noggrann.

Vad skulle försäkringen ersätta vid en stöld?

Gödsel, frö, bränslen och bekämpningsmedel ingår i LokalTapiolas lantbruksförsäkringar. Vilka skador som ersätts från försäkringen beror på omfattningen av den skyddsnivå som kunden valt. Basskyddsnivån i LokalTapiolas lantbruksförsäkringar omfattar stöld- och skadegörelseskador samt miljöskador, t.ex. om olja hamnar i jorden till följd av en plötslig och oförutsedd orsak.

Lantbruksprodukter och -material försäkras i regel med fullvärdesprincipen. Oavsett prisändringarna är deras värde alltid tidsenligt, om åkerarealen och produktionsinriktningen är korrekta.

– I försäkringsvillkoren finns säkerhetsföreskrifter och begränsningar, vilka gäller förvaring och övervakning av egendomen. Det lönar sig att repetera dem och att iaktta särskild omsorgsfullhet. Det skulle till exempel vara bra att ha en avrinningsbassäng under oljecisternen för att förhindra att oljan rinner direkt ut i jorden, säger Raininko.