Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv16.3.2022

Riskscenarier, placeringsplan, låneamorteringar, buffertfond, diversifiering - specialister ger småföretagaren råd för ekonomisk förberedelse

För vissa företag har coronapandemin inneburit ökad efterfrågan och försäljningen har skjutit i höjden, medan andra knappt har överlevt. Coronapandemin lärde många att det är viktigt att vara förutseende och att ha en buffert. En småföretagares privatekonomi är ofta starkt knuten till företagets ekonomi, så det är viktigt att förutse ekonomiska ärenden.

Vanligtvis går små, ägardrivna företag hand i hand med företagarens privatekonomi. Därför är det bra att sätta sig in i och förbereda sig på ekonomiska ärenden på förhand. Men en företagare ska ändå försöka hålla den egna ekonomin avskild från företagets ekonomi. Vi samlade tips av direktör Joona Lappi i LokalTapiolas försäljningsorganisation för företag om ekonomisk förberedelse för ett småföretag, vad man borde tänka på när det gäller ett småföretags ekonomiska förberedelse och vad som däremot borde beaktas i den egna ekonomin.

1. Fundera på riskscenarier och gör upp en placeringsplan

Coronapandemin lärde oss att de så kallade svarta svanarna på marknaden är verkligen sanna. Det första steget i ett företags ekonomiska förberedelse är att företagaren överväger olika scenarier för företagets verksamhet.

– Det lönar sig för varje företagare att till exempel göra ett utkast på tre typer av scenarier. Det vill säga vad skulle hända om affärsverksamheten stannar nästan helt. Och vad skulle hända om företaget går någorlunda bra och vad skulle hända om allt går verkligt bra. Riskscenarier hjälper till att förutse och förbereda, säger Joona Lappi.

Marknadsfluktuationer syns lätt i ägarens egen ekonomi både som bra och dåliga saker. Det är därför värt att fundera över ekonomisk beredskap och bland annat att göra upp en placeringsplan, vilket företagen gör alldeles för sällan, enligt Lappi.

– Det är värt att göra upp en placeringsplan i tid och i lugn och ro. När marknaden är orolig och aktiemarknaderna fluktuerar, ger iakttagande av en placeringsplan klarhet. När du följer planen och inte avviker från den, undviker du plötsliga villfarelser.

2. Låneamortering eller placering?

Både i företagen och i hushållen funderar man ständigt på den rätta tidpunkten för att börja placera. Många tänker dock inte på att det viktigaste är att komma igång. Det viktiga är således att börja.

– När du börjar placera tillgångar märker du senare hur tiden gör jobbet. När du börjar i tid hinner du njuta av världens åttonde underverk, dvs. ränta på ränta fenomenet.

Om ett företag har varit tvunget att öka sin skuldbörda under coronatiden, brukar Lappi i allmänhet rekommendera att man minskar skuldbördan och först därefter börjar placera.

– Att amortera företagets lån för att få dem till en hållbar nivå är förstås det första steget i en sådan situation. Räntorna för småföretag är vanligtvis ganska höga, så det lönar sig att behandla dem som kreditkortsskulder – betala av dem så snart som möjligt. Med en stark balansräkning är det trevligt att operera både på placeringsmarknaden och inom den egna affärsverksamheten, säger han.

Finländare har traditionellt varit ett kontofolk och man har inte förberett sig ekonomiskt genom att placera så bra som det skulle vara möjligt. Det finns naturligtvis alltid undantag. Faktum är att företagaren redan har ett mentalt försprång när det gäller placerande, eftersom företagarna vanligtvis är vana vid risktagning.

– Många tänker att de inte vågar placera sina pengar, eftersom kapitalet kan minska. Men pengarna på bankkontot är inte heller i helt säkert förvar. Inflationen äter upp tillgångarnas realvärde och om den egna banken skulle gå i konkurs i någon kris är pengarna inte heller i säkerhet, förutom de pengar som omfattas av insättningsgarantin, påminner Lappi.

3. Buffertfonden hjälper när det är knapert

Det skulle vara bra för varje företag att ha en buffert som kan användas när det är knapert. Att placera företagets tillgångar i olika objekt är i långa loppet också en slags placering för hela företaget, eftersom det sprider företagets risker även annanstans.

– Storleken på beloppet avgörs alltid från fall till fall och påverkas av många saker, såsom t.ex. av hur förutsägbara företagets kassaflöden är. Bufferten behöver nödvändigtvis inte finnas på konto och det är inte heller lönt att hålla den där, utan man kan hitta bättre alternativ för den, påminner Lappi.

Varje företagare och företag är olika, men om fluktuationerna i företagets inkomstflöde och kontanta medel är mycket förutsägbara skulle företaget till exempel kunna placera cirka en tredjedel av sin kassa, bedömer Lappi grovt. Men vet man redan om en klar användning inom mindre än ett år är det sannolikt inte värt att idag placera pengarna som har reserverats för det.

– Det är alltid bra att prata med en kapitalförvaltningsspecialist om olika lösningar, för det finns tyvärr inga allmängiltiga anvisningar som passar alla. Det bästa sättet hittas genom att diskutera och bedöma företagets risker.

4. Diversifiera din ekonomiska risk även annanstans än bara till företaget

I småföretag vill man sällan ta alltför stora risker vid placering.

- Vid diversifiering av tillgångar är oftast fonder det enklaste sättet, där diversifieras placeringarna omedelbart till tiotals olika objekt. Dessutom är det bra att diversifiera sina placeringar tidsmässigt. Även olika försäkringsbaserade lösningar är ofta bra och skatteeffektiva alternativ. Och vid behov går det vanligtvis ganska snabbt inom några dagar att ta ut olika placeringslösningar.

Särskilt för en företagare vars egna tillgångar till stor del är knutna till företaget lönar det sig att noggrant fundera på att förbereda sig. Ett bra sätt att förbereda sig ekonomiskt för en företagare är att se till att den egna pensionsförsäkringen, dvs. FöPL-försäkringen ligger på rätt nivå. Men det är ändå bra att även förbereda sig på andra sätt.

– För att förbereda sig inför den egna pensioneringen skulle det vara bra att tänka på att inte hela egendomen är bunden till företaget utan att den även skulle vara diversifierad annanstans. Och överlag är det också bra att förbereda sig på olika sätt för eventuella överraskande utmaningar i affärsverksamheten. Det lönar sig att prata med en specialist om dessa saker, för att få nya synvinklar.

 1. 1.

  Riskscenarier hjälper dig att fundera över marknadsförändringar och att förstå företagets och den egna ekonomin i olika situationer.

 2. 2.

  Placeringsplanen hjälper dig att hålla fast vid dina val när marknaden är orolig. Det finns ett uttryck som säger att när "blodet flyter på gatorna", vilket beskriver att när det är nedgång i ekonomin, är det vanligtvis vettigare att köpa än att sälja placeringar.

 3. 3.

  Att minska skuldbördan är vettigt för att hålla en tillräcklig soliditet i företagets balansräkning.

 4. 4.

  Att placera företagets tillgångar i olika objekt ger trygghet för ägaren, för då är all egendom inte fast i företaget.