Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Arbetsliv 9.3.2022

Delägare i små och medelstora företag: ”I vårt företags riskhantering ingår ekonomisk förberedelse genom placering”

I ett litet företag kan det vara bra för ägarna att fundera över olika sätt att förbereda sig på ekonomiska risker och personrisker. Att placera företagets tillgångar är ett sätt att till exempel öka en buffertfond. Delägaren Pasi Mäkinen berättar om de lösningar som de fyra ägarna har gjort när de planerade den ekonomiska beredskapen för sitt företag.

Pasi Mäkinen , en av delägarna i ett företag som erbjuder programvaru- och it-lösningar i Egentliga Finland, berättar att företaget började placera för några år sedan. Det var då de fyra ägarna till företaget i Loimaa insåg att det inte var vettigt att ha mer pengar på företagets bankkonto än vad som behövs för att vardagen ska rulla.

Att placera en del av företagets resultat ser Mäkinen framför allt som en viktig ekonomisk förberedelse på olika risker.

– Det lönar sig inte att ha obehövliga pengar på konto, utan det är bättre att hitta mer produktiva objekt för dem och att sätta pengarna i arbete så att säga. För oss har placeringen av resultatet framför allt varit en väsentlig del av företagets riskhantering, säger Pasi Mäkinen på JMJping Oy.

– Självklart återplacerar vi varje år en viss del av resultatet i företaget för att utveckla den egna verksamheten, såsom den egna produktutvecklingen. Men att placera en del av pengarna är en viktig riskhantering och förberedelse med tanke på framtiden, säger Mäkinen.

Vi vill att objekten ska vara trygga och hållbara

Enligt Mäkinen har företagsledningen beslutat att företagets placeringsobjekt ska vara sådana att vi snabbt kan återföra pengarna till eget bruk om behov skulle uppstå.

– Jag ser placering som en typ av buffert och grund. Skulle vi vara i behov av pengar snabbt, måste det vara möjligt.
Därför har vi valt fonder istället för till exempel skog, fastighet eller andra liknande objekt. För oss är det också viktigt att de valda objekten är på en hållbar grund.

Vi använder en expert som hjälp i våra placeringsbeslut och för att kartlägga företagets risker i allmänhet, då blir det tid över för företagarna att jobba med saker som är viktigare för företaget. Och framför allt det som de kan bäst.

– Det är bra att vi på sätt och vis kan utlokalisera fondplacerandet på någon annans ansvar. Det är bättre att det görs av en person som förstår det bättre. Men naturligtvis måste vi också själva följa marknaderna.

Även jag har börjat tänka på ett nytt sätt

Mäkinen säger att delaktigheten i företagets placeringsbeslut till och med har påverkat den egna ekonomin i och med ett nytt slags tänkande. Han har till exempel börjat fundera på hur han använder sina pengar och hur mycket pengar han slösar bort varje månad.

– Tidigare trodde jag att man måste ha stora belopp för att börja placera. Men nu förstår jag att det även går bra att börja med små belopp. Och det viktigaste är bara att börja, så jag har även själv börjat placera, säger han.

Företaget, som Mäkinen äger en del av, har inte lidit under coronapandemin, eftersom deras produkter har svarat på distansarbetet som under de senaste åren blivit vanligare och företagen därför behöver expertlösningar som stöd för det. Därför har många kunder också varit villiga att investera i sådana.

– Våra utmaningar har mest berott på tillgången på råvaror, eftersom det ständigt har varit slut på olika komponenter och produkter, säger han.

De största utmaningarna under företagets verksamhetstid för företaget, vilket idag sysselsätter åtta personer, har varit riktigt i början av verksamheten när affärsverksamheten grundades stramt kring den egna produkten. Försäljningen kom inte i början igång enligt planerna och vi insåg ganska snabbt att kunderna behövde andra slags lösningar.

– Vi ändrade affärsverksamhetsplanen i en ny riktning. Sedan dess har vi under årens lopp befäst vår ställning här på vårt område, säger Mäkinen.

Utöver placeringar har även andra risker bedömts

Företaget har velat förbereda sig för framtiden inte bara genom placering utan också genom att bedöma andra risker och sträva efter att hitta lösningar på dem. I ett företag med fyra ägare är det till exempel med tanke på personrisken viktigt att förbereda sig på både tråkiga och överraskande situationer. En lösning på detta är ett aktieägaravtal som uppgjorts i företaget för att säkerställa kontinuiteten för verksamheten. I tråkiga situationer, såsom vid dödsfall, garanterar avtalet att delägarens rösträtt blir kvar hos bolagets kvarvarande delägare och inte övergår till dennes arvingar.

I företaget i Egentliga Finland satsar man också på sin personal och ser till att de anställda mår bra både fysiskt och psykiskt.

– Vi har lösningar som stöder motion och återhämtning för vår personal, såsom gym, massage och andra förmåner som stöder välbefinnandet. Det är verkligen viktigt att vi behåller kunskapen och kompetensen för i slutändan är det just det vi saluför.