Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa24.2.2022

Tunga snöarbeten kan ta på pumpen – så här kan du förebygga snöskottarens hälsorisker

För vissa är snöarbetena ett nödvändigt ont medan andra tycker det är en trevlig nyttomotion. Hur som helst inträffar det en mängd olika olyckor i naturens utegym och läkarna varnar också för riskerna med hjärtrelaterade symptom. Vi samlade några tips för hur du kan öka säkerheten vid snöarbeten.Läs mera

Denna vinter har vi fått mycket snö och på många gårdsplaner har man funderat på var man ska lägga all snö. Skottorna och skyfflarna har varit i hård användning, när det emellanåt har fallit flera tiotals centimeter snö på en gång och ibland sakta under flera dagar.

Stora snömängder ökar också antalet olycksfall under snöarbeten. LokalTapiolas ersättningstjänster har under förvintern sett flera toppar i skadeanmälningar i samband med snöoväder. Samtidigt ökar också kontakterna till distansläkartjänsten HälsoHjälpen.

– De vanligaste skadorna vid snöarbete är att man halkar i samband med att man skottar ock skyfflar. Snöskottan eller -skyffeln kan t.ex. stöta mot hård snö och som följd slå mot kroppen eller slå omkull snöskottaren, berättar Henrik Ekman specialist inom privata olycksfall i LokalTapiolas ersättningstjänst.

Enligt Ekman är försträcknings- och kontusionsskador samt frakturer de mest typiska olycksfallsskadorna vid snöarbeten.

– Plötsliga rotationsrörelser kan också orsaka försträckningsskador i ryggen. Därför rekommenderar jag alltid att man ska värma upp före snöarbetet vilket är ännu viktigare vid kallt väder. Mörker ökar också risken för halkningar och andra olycksfall, så det lönar sig att se till att man har bra belysning och till exempel använda pannlampa vid snöarbeten, säger Ekman.

Tungt arbete en risk särskilt för människor med hjärtsymptom – kom ihåg de egna gränserna

Läkare Niklas Höglund som arbetar i LokalTapiolas tjänst HälsoHjälpen berättar att det är vanligt att man på akutmottagningarna märker en ökning av patienter med hjärtsymptom i samband med kraftigt snöfall. Det kan vara en mycket tung fysisk prestation att skotta snö om det har kommit mycket snö på en gång eller om den är blöt och tung. En latent eller redan konstaterad kärlsjukdom ökar till exempel risken för en hjärtinfarkt.

- När snöarbetena är som bäst är de en utmärkt nyttomotion, där hela kroppen belastas på ett bra sätt. Vet du att du t.ex. har en kranskärlssjukdom eller andra hjärt-och kärlsjukdomar, borde du fundera på om arbetet kan göras av någon annan eller åtminstone göra det lite åt gången. Risken för en sjukdomsattack ökar också till exempel av dålig grundkondition, rejäl övervikt, rökning och någon annan grundsjukdom, säger Höglund.

För en som i övrigt är grundfrisk är det också bra att känna sina gränser vid snöarbeten. Till exempel kan en influensa som man haft nyligen påverka funktionsförmågan.

– Till exempel efter en coronainfektion eller andra luftvägsinfektioner är det bra att vänta tills alla symptom är borta innan man börjar med fysiska prestationer. Man ska alltid börja snöarbeten i måttligt och lugnt tempo, säger Höglund.

Om du i samband med snöskottning upplever exceptionellt kraftiga symptom eller något av de nedan nämnda symptomen ska du omedelbart söka dig till en akutmottagning eller ringa nödnumret 112. Symptomen kan vara ett tecken på hjärtsymptom eller hjärncirkulationsstörningar. Observera att symptomen också kan komma med några dagars fördröjning.

  • En hård pressande bröstsmärta som kan stråla ut i vänstra övre extremiteten eller halsen

  • Exceptionellt kraftiga andningsproblem

  • Förlorat medvetande eller medvetandenivån sjunker

  • Talsvårigheter

  • Förlamningssymptom, t.ex. ensidig ansiktsförlamning

  • Värm upp före du börjar. Fundera på hur du skulle värma upp före en idrottsprestation med samma intensitet.

  • Satsa på bra kläder och utrustning. Klä dig lämpligt varmt och ta på dig skor som fäster. Snö som fallit på isen kan göra marken förrädisk hal.

  • Gör om möjligt snöarbeten i dagsljus. I mörker kan du öka belysningen till exempel genom att använda strålkastare eller pannlampa.

  • Börja med måttlig last. Fyll först snöskottan till hälften istället för överfull. Arbetet kan framskrida förvånansvärt effektivt med en medelstor snöskovel, medan en stor snöskotta kan vara förvånansvärt tung.

  • Om möjligt och vid behov, begär hjälp av en yrkesman, en anhörig eller en vän. Vid tunga utomhusarbeten är det oftast bra att ha en person inom hörhåll som vid behov kan hjälpa dig eller ringa efter hjälp.

Som försäkringskund hos LokalTapiola kan du vid olycksfall eller sjukdom kontakta distansläkartjänsten HälsoHjälpen. I tjänsten svarar sjukskötarna och läkarna på samtalen varje dag kl. 7–23 och hänvisar dig vid behov till en mottagning. Du kan använda HälsoHjälpen då du har en barn-, sjukkostnads-, olycksfalls- eller reseförsäkring i LokalTapiola. Läs mer om HälsoHjälpen.

Läs även: Det lovas halka – med dessa metoder kan du undvika att falla vid blixthalka