Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv21.2.2022

”Företagarens framgång beror på viljan att lära sig nya saker”

Coacherna i Företagarna i Finland uppmuntrar företagarna att identifiera sina mål och att framskrida mot målen med små steg. Företagar-akademin som Företagarna i Finland koordinerar och LokalTapiola möjliggör erbjuder i år avgiftsfria kurser och utbildningar för företagare.

Är det månne någon nytta för mig, funderar nog många företagare när de söker en lämplig utbildning.

- När vi har valt utbildningar, har vi speciellt fäst vikt vid att de är konkreta och innehållet är sådant att företagaren genast kan ta kunskaperna i bruk, betonar Företagar-akademins coacher Maarit Halmela och Hanna Heikkilä.

Företagar-akademin består av avgiftsfria kurser, utbildningar, webbinarier och övriga tillställningar som enkom är planerade för att fylla de behov som företagare och blivande företagare har. När företagaren har anmält sig till akademin, kan hen svara på en förfrågan om kompetensbehov. Därefter kan hen ännu göra korta tester om hållbarhet och digitalisering. Med hjälp av dessa är det lättare att få en bild av de egna kunskaperna och det egna företagandet och hur man speciellt inom digitalisering och hållbarhet skulle kunna utveckla sig själv.

Efter förfrågan och testerna kan studeranden delta i en startworkshop.

- Det är viktigt att genast i början skapa sig en helhetsbild av och identifiera de behov som utbildningarna skulle kunna svara på. Det är inte alltid så lätt att veta vilka de egna konkreta utvecklingsbehoven är, förklarar Halmela.

I startworkshoppen sparrar coacherna och berättar bland annat om vad som krävs när man är företagare och studerar.

- Vi talar om motivation och att upprätthålla den. Vi går också igenom kursutbudet och praktiska saker i anslutning till studierna. Var och en får tillsammans med andra diskutera i smågrupper om sina kompetensbehov, berättar Heikkilä.

Digitalisering och kunskaper i hållbarhet

Företagar-akademin är en utbildningshelhet för företagare och blivande företagare, vilken Företagarna i Finland koordinerar och utbildningen är öppen för alla företagare. Akademins utbildningar och kurser är avgiftsfria. LokalTapiola har finansierat akademin.

När kursutbudet för akademin planerades, önskade företagarna klart mest utbildning i digitalisering och hållbarhet. Därför har dessa valts som spjutspetsarna i utbildningsutbudet. Beaktandet av digitalisering och hållbarhet ger konkurrensfördel, tror coacherna.

- Det går inte längre i dag att komma undan dessa teman. Digitaliseringen finns överallt. Och hållbarheten är en absolut nödvändig del av företagsverksamheten. Under kurserna går man bland annat igenom hur man i den egna verksamheten både kan beakta miljön, ekonomiskt ansvar och socialt ansvar, säger Halmela.

Den som utvecklas bättre än andra, lyckas

Det kan ofta vara ganska ensamt att vara företagare. Detta har framhävts under coronapandemin, när många möten har flyttats för att ordnas på webben eller har annullerats. Många kan sakna en lämplig sparringpartner för affärsverksamheten. När företagare inom olika branscher samlas kring samma tema, erbjuds en ypperlig möjlighet att få nya infallsvinklar.

Halmela konstaterar att en företagares framgång ganska långt beror på hur villig hen är att lära sig nya saker och hur bra hen lyckas anpassa sig till ändringar.

- Jag önskar att alla företagare ska vara mottagliga för förändringar och har motivation att lära sig nya saker. Har man energi för detta, har man redan kommit långt. Den som är bättre på att utvecklas, lyckas, säger Halmela.

- Allt börjar med att man har passion för arbetet som företagare. Passion är en resurs och drivkraft med hjälp av vilken man kan utveckla och utvecklas. Det är också viktigt att värna om andra saker som ger en kraft, så att man inte hamnar i sin egen bubbla. Till exempel sociala kontakter och motion kan vara sådana, tillägger Heikkilä.

Företagare har inte tid att slösa bort

Coacherna som också själva är företagare vet att det ofta är fråga om tidsbrist. Företagaren vill helst i förväg försäkra sig om att tiden eller pengarna som används för något också ger euro tillbaka - helst som ökad försäljning.

- Företagaren måste själv identifiera vilka kunskaper som saknas. Å andra sidan kan det vara utmanande att hitta just den utbildning som kompletterar det egna kunnandet. Den tredje utmaningen är, hur man kan vara säker på att man har någon nytta av den. Nu har allt detta gjorts lätt eftersom det erbjuds en färdig, avgiftsfri palett av utbildningar för företagare, säger Halmela.

- Vi uppmanar alla att välja ett tydligt mål och att ta små steg mot målet och vi finns där som stöd, konstaterar Heikkilä.

 • Via Företagar-akademin får du avgiftsfria utbildningar om teman som enkom är riktade till företagare år 2022 - få ut det mesta av tiden!

 • Bilda nätverk och delta i gemensamma workshoppar. Dessa kan ge mycket mera än du själv ens kunde föreställa dig.

 • Håll fast vid ditt eget mål, håll målet klart i minnet och påminn dig själv om målet alltid nu och då. Framskrid mot målet.

 • Gör upp en realistisk plan, försök inte lära dig allt på en gång. Ta små steg, en sak åt gången.

 • Coacherna finns hela tiden som hjälp och stöd: du behöver inte oroa dig för om du klarar dig på läroplattformen och i nätverken.

 • Delta i mån av möjlighet också i akademins närstudiedagar, där du kan nätverka och få inspiration. Du kan också enbart delta i närstudiedagarna.

 • Ett utbildningsutbud som är omfattande, tidsenligt, avgiftsfritt och skräddarsytt för företagare på en lättanvänd Claned-läroplattform, anmäl dig på yrittajat.fi/yrittajat-akatemia/

 • Du fördjupar dina kunskaper och din kompetens speciellt inom digitalisering och hållbarhet.

 • Utbildningsutbudet kompletteras hela tiden och består av både kortare och längre utbildningar.

 • Utbildningarna består av kurser, utbildningar och studiehelheter som erbjuds av universitet, yrkeshögskolor, yrkesskolor och företag.

 • Nätverkande, gemensamt morgonkaffe, närstudiedagar och andra informella möten och sparringar finns för dig

 • Coacherna finns hela tiden som hjälp i studierna