Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet15.2.2022

Verkningsfullt närvarande i hela Finland – år 2021 stödde LokalTapiola bland annat mentalvårds- och räddningsarbetet

LokalTapiola väljer varje år gruppens gemensamma nationella teman vad gäller donationer, vilka har betydelse för våra ägarkunder och samtidigt samhällsinverkan. Största tema vad gäller donationer år 2021 var psykisk hälsa både i och med den landsomfattande kampanjen Ta hand om de ungas inre och de regionala donationerna för främjandet av psykisk hälsa.

LokalTapiola vill bidra till samhällets välmående och livskraft utöver genom den direkta affärsverksamheten även genom att stöda aktörer inom olika sektorer. Organisationsaktörer är en oersättlig del av samhället och vi vill kunna möjliggöra deras verksamhet både regionalt och riksomfattande med donationer.

Till exempel är de frivilliga brandkårernas (FBK) verksamhet beroende av frivillig- och hobbyverksamhet. För att upprätthålla verksamheten är det viktigt att hitta tillräckligt många frivilliga i Finland som vill delta i hobbyverksamheten.

– Vi vill främst fokusera på att förebygga de risker och hot som vi som försäkringsbolag förstår väl. Vi ger donationer för att främja människornas trygghet och välmående. Vi söker ständigt större verkningsfullhet för vår donationsverksamhet, berättar LokalTapiolas direktör för hållbarhet och samhällsrelationer Eeva Salmenpohja.

Främjande av psykisk hälsa var viktigaste donationstemat år 2021

Förra året donerade LokalTapiola mer än 850 000 euro som stöd för att främja och förebygga psykisk hälsa regionalt och riksomfattande. Donationer på 250 000 euro gavs till FBK- och räddningsverksamheten och ett ytterligare tema för donationerna var arbetet i anslutning till naturen, närmiljön och klimatförändringen.

Den största enskilda donationen förra året gick till kampanjen Ta hand om de ungas inre, som samlade in pengar till tjänster inom psykisk hälsa för unga med lågtröskel. LokalTapiola donerade sammanlagt 450 000 euro till kampanjen.

Läs mer: Kampanjen Ta hand om de ungas inre samlade in över en miljon euro till arbetet för de ungas psykiska hälsa

Andra enskilda stora donationer var en donation på 300 000 euro till projektet Företagar-akademin, en donation på 100 000 euro till Helsingfors universitets Arbetslivsprofessur i försäkringsmatematik och en donation på 100 000 euro till Mobile Kriscentret som drivs av Jyväskylän Mielenterveysseura.

LokalTapiola gav totalt 2,4 miljoner euro i donationer år 2021.

Verkningsfullt ansvarstagande i hela Finland

I år kommer LokalTapiola att sträva efter att ytterligare öka verkningsfullheten för donationsverksamheten. Stora teman är även i fortsättningen att främja tryggheten och välmåendet i vardagen, där LokalTapiola fortsätter sin donationsverksamhet.

– Vi stöder människornas förmåga att förebygga risker. Samtidigt analyserar vi ständigt, hur välmåendet idag skulle kunna utvecklas regionalt och vilka saker som hotar våra kunders livstygghet. Inom våra donationsteman söker vi även i fortsättningen gruppens gemensamma ansvarsprojekt, med vilka vi kan påverka samhällsfenomen som har betydelse för oss, säger Salmenpohja.

Utöver gruppens nationella donationsteman och projekt kan LokalTapiola regionbolagen regionalt donera till objekt och aktörer som de upplever som viktiga. LokalTapiolas 19 regionbolag är lokalt närvarande i samhället över hela Finland och kan på så sätt inverka på utvecklingen av den regionala livskraften, organisationernas välmående och tryggheten. Regionbolagen har också till exempel frågat lokala invånare, vilka aktörer som LokalTapiola borde understöda.

Läs även: Företagare, vill du uppdatera ditt kunnande? Avgiftsfria utbildningar inleds med stöd av LokalTapiola