Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi4.2.2022

Hög inflation är en mardröm för kontosparare - såhär räddar du dina besparingar

Köpkraften för besparingar i madrassen har minskat med nästan 2 900 euro under 2000-talet till följd av att konsumentpriserna har stigit.  Inflationen började öka i fjol och ökningen bara fortsätter, vilket hotar besparingarna för den som sparar i kontanter.  Läs ekonomens tips för hur besparingar enkelt kan räddas genom små åtgärder.

Prisökningen, som har varit måttlig i över trettio år, har vaknat till liv.  Inflationen, som länge cirklat runt en dryg procent, ökade i fjol.  Detta har ett direkt samband med konsumentens börs när man med samma mängd euro får färre varor och tjänster än tidigare.

Inflationen påverkar också speciellt den som sparar i kontanter, då besparingarnas köpkraft minskar.   En kontosparare klarar sig inte mycket bättre eftersom nästan ingen avkastning intjänas på besparingarna.

LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro räknade vad som skulle ha hänt med kontantbesparingar på 10 000 euro under de senaste 60 åren.  Eftersom inflationen var mycket kraftigare på 60- och 70-talet än idag, var nedgången i köpkraften i början av placeringen verkligen brant.  På 60 år skulle madrassbesparingarna redan ha förlorats nästan helt.

Även om inflationen under de senaste årtiondena har varit klart långsammare än tidigare, har köpkraften för besparingar för den som sparar i kontanter minskat.  En besparing på tio tusen euro har minskat med över tusen euro på tio år och en besparing som gjorts i början av 2001 har minskat med närmare 2 500 euro.

- Köpkraftsförlusten till följd av ökade priser känns kanske inte som så stor på årsbasis, men kundkorgen minskar mycket med tiden.  Därför lönar det sig att se till att mängden pengar ökar genom avkastningar och att man fortfarande kan köpa samma men dyrare kundkorg.  Kortsiktigheten har ett överraskande högt pris, säger Nummiaro.

Besparingar räddas redan genom mindre risktagning

En extra försiktig sparare lider av den tilltagande inflationen.  Även om spararen i stället för att spara i madrassen skulle ha sparat på ett konto, skulle inflationen även då ha tagit med sig en del av köpkraften. Köpkraften på en besparing på 10 000 euro på brukskontot har minskat med över 2 000 euro på över 20 år.

Nummiaro påminner dock om att inflationen kan besegras enkelt.  Detta kräver ingen betydande risktagning.  Enligt Nummiaros beräkningar skulle, köpkraften på en besparing på 10 000 euro som gjordes i början av 2000-talet, ha behållits helt, om en tiondel (11 %) av besparingarna dvs. drygt tusen euro skulle ha placerats i finländska aktier.

- Exemplet utgår från en situation som är utmanande för aktier dvs. från toppen av teknologibubblan, då kurserna föll under de första åren.  Finanskrisen som började år 2008 sänkte inverkan av aktieplaceringarna för andra gången till det sämre jämfört med utvecklingen av köpkraften för enbart en sedelbunt. På lång sikt har dock även dessa ovanligt kraftiga bergochdalbanor jämnats ut och värdeökningen för aktieplaceringarna har helt kvittat prisökningen.

Om redan en liten aktierisk är för mycket för spararen, har man kunnat göra samma räddningsoperation genom ränteplaceringar.  Delen som placeras måste bara ha varit större än aktiernas.  Till exempel borde en, som placerat i kontanter och europeiska företagsobligationer, ha placerat 2 700 euro i obligationer och resten i kontanter för att bevara köpkraften.

- Risken för företagsobligationer och därmed avkastningen är mindre än i aktier, så man har behövt mera av dem.  Utvecklingen av köpkraften skulle ändå ha varit betydligt jämnare än i aktier.  Man skulle inte ha behövt placera allt med hög risk utan man skulle ha kunnat behålla köpkraften till exempel även genom att placera i en blandfond med mycket måttlig risk.

Så här sänker du tröskeln för att placera

Risksinne. Inflationen är ett lömskt och förödande fenomen som sakta minskar köpkraften. Placeringsrisken har två sidor, nedgångar och uppgångar på marknaderna väger upp varandra. Att acceptera värdefluktuation belönar en långsiktig placerare med avkastning som ökar köpkraften.

Rädslan för förlust. Rädslan för förlust och ånger höjer tröskeln för att placera. En placeringsförlust upplevs vara över två gånger olustigare än motsvarande vinst. Börja till exempel med en liten risk; när erfarenheterna och kunskaperna ökar, ökar även risktoleransen. Att diversifiera i olika placeringsslag håller risken i schack.

Kontinuitet. Människan har en naturlig fallenhet att hålla fast vid föreställningar och metoder som hon en gång anammat. Kliv modigt över placeringströskeln. Gör kontinuiteten till en fördel genom regelbundet månadssparande varvid du även gynnas av de avkastningsmöjligheter kursfall för med sig.