Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv14.10.2021

Olycksfallen under arbetsresor kan öka när rekommendationen om distansarbete upphör

När den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör den 15 oktober kommer allt fler arbetstagare som återvänder till kontoren igen att synas i morgon- och eftermiddagstrafiken både som fotgängare och bilister. Återgången till kontoren sker samtidigt som det blir mörkt och halt.

Kontoren har under hela hösten så småningom fyllts av människor som återvänder från distansarbete till arbetsplatser och arbetsplatserna håller på att uppdatera praxisen för hybridmodellen för arbetande. När den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör den 15 oktober, syns det sannolikt också i statistiken över arbetsolycksfall att människorna rör sig mera. Speciellt på arbetsresor - dvs. när man åker hemifrån till jobbet och tillbaks - inträffar många olycksfall.

I oktober inträffar i allmänhet mycket halkolyckor som beror på vägförhållandena: vägarna är hala på grund av regn eller löv och det kan ställvis uppstå svartis eller snöa. Det inträffar också många fall med cyklar under den här tiden på året.

- Enligt vår ersättningsstatistik har under de senaste månaderna drygt 300 av arbetsolycksfallen inträffat på arbetsresor varje månad. Vi hoppas inte på någon topp i antalet olycksfall men en ökning förväntas. När coronapandemin började och distansarbetet ökade, minskade skadorna under arbetsresor med nästan hälften jämfört med år 2019. Å andra sidan har fritidsolycksfallen ökat eftersom människorna har haft mera tid för friluftsliv och hobbyer, bedömer LokalTapiolas direktör för ersättningstjänsten för företag Mari Romberg-Kukkonen.

Ha tålamod och använd reflex

Ett lätt sätt att undvika olycksfall är att använda fler reflexer på kläderna, påminner Romberg-Kukkonen. Ytterkläderna är ofta svarta och speciellt i skymningen och när det regnar är det svårt att se en fotgängare som rör sig utan reflex. Det lönar sig att förutse på alla sätt under arbetsresor.

- I skadestatistiken framhävs just halkning till följd av regn, då en fotgängare ramlar omkull eller en cyklist faller och skadar sig. Spårvagnsskenorna i Helsingfors är hala på hösten och det inträffar även skador på grund av fall på skenorna. Många skador kunde undvikas helt, om man skulle reservera lite mera tid för arbetsresor och oväntade situationer. Hjälmen är en obestridlig säkerhetsgrej vid cyklande.

Bilister, beakta dessa saker

LokalTapiolas direktör för trafiksäkerheten Tapani Alaviiri uppmanar bilisterna att förbereda sig på att rusningen ökar på vägarna i och med att coronarestriktionerna avvecklas, så det är skäl att reservera mera tid för arbetsresor. Bilisterna ska även ta i beaktande att trafik- och parkeringsarrangemangen kan ha ändrats sedan distansarbetet till följd av corona började. Under coronatiden har det blivit populärt att cykla, så det finns också flera cyklister på vägarna än tidigare.

- Så här års borde bilisterna kontrollera däckens skick och samtidigt också däcktrycket men även vindrutans skick eftersom en sliten vindruta reflekterar ljus från mötande trafik. Det är också skäl att säkerställa att vindrutetorkarna fungerar och att spolarvätskan är köldtålig. När vädret blir kallare i och med hösten, är det viktigt att serva bilen. Kontrollera åtminstone ljusens och blinkrarnas funktion samt batteriets ålder eftersom ett gammalt batteri visar symptom första gången när vädret blir kallare, ger Alaviiri som tips.

Olycksfallen som inträffar under arbetsresor ersätts från arbetsolycksfallsförsäkringen, som alla arbetsgivare ska teckna för sina anställda. Det har egentligen ingen betydelse ur arbetsolycksfallsförsäkringens synvinkel med vilket färdmedel som arbetsresan sker. Elsparkcyklarna som blivit vanligare i städerna är ofta också ett lockande alternativ för arbetstagare som har bråttom till jobbet.

- Halt väglag och skymning är ur säkerhetssynvinkeln en utmanande kombination för elsparkcyklar. Jag hoppas att elsparkcyklister ska använda hjälm och vara försiktiga, konstaterar Romberg-Kukkonen.

När en arbetstagare råkar ut för ett olycksfall under arbetstid, anmäler arbetsgivaren detta till försäkringsbolaget.

- Det är skäl att snabbt söka vård eftersom ju snabbare vården påbörjas desto bättre kan eventuella skador behandlas och frånvaron från arbetet förkortas, säger Romberg-Kukkonen.

  • fall på hala spårvagnsskenor

  • fall på spegelblank is

  • fall på grund av hala höstlöv

  • älg- och hjortdjurkollisioner

  • fall med cykel på grund av halt väglag

Källa: LokalTapiolas skadestatistik