Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet26.2.2021

Första gången på en snöskoter? Undvik dessa vanliga fel och faror

Snöskoterns effekt kan överraska en nybörjare men ibland också en erfaren förare. Snöskoteråkning är ett utmärkt sätt att röra sig i vinterterrängen, men man ska vara medveten om riskerna. Vi samlade tips för säker körning samt information om vanliga faror.

När snöläget tillåter är snöskoterkörning en populär hobby runt om i Finland. I vinter har snöskoterhandeln varit livlig och det har brummat i snöskoterlederna även i landets södra delar.

Läs mer: Coronavintern fick sydfinländarna till snöskoterbutikerna – "Man måste vara mycket försiktig när man kör på isen”

Första kontakten med en snöskoter kan ske på jobbet, hemma, stugan eller på vintersemestermålet. LokalTapiola Lappis ersättningsdirektör Janne Koskela påminner oss om att även om snöskoterns manöveranordning verkar ganska enkel så kan snöskoterns effekt och förhållanden samt terräng överraska.

- För snöskoterkörning gäller samma lagar som till exempel för körning med motorcykel eller fyrhjuling. Om det inträffar en kollision har föraren ingen skyddsram runt sig, som skulle skydda hen mot stötar eller hindra hen från att flyga av snöskotern. Skaderisken ökar när hastigheten ökar, men även vid kollisioner i låga hastigheter kan man få kontusioner eller frakturer. Så det lönar sig att alltid använda säkerhetsutrustning och att anpassa hastigheten enligt situationen.

Försäkringsbolagen får årligen kännedom om cirka 700 personskador som inträffat vid snöskoteråkning. Dessa ersätts från lagstadgad trafikförsäkring.

För att snöskoteråkning ska vara säker för alla, samlade vi praktiska tips samt allmän information om risker med snöskoteråkning. Läs dessa före din första åktur – eller när du behöver repetera dina kunskaper om snöskoterkörning!

1) Behärska manöveranordningarna

Det ser lätt ut att köra snöskoter eftersom de centrala manöveranordningarna, gasen och bromsen, finns på styrstången. För nybörjaren lönar det sig att lära sig dem. Ett ganska vanligt fel som nybörjaren gör är att av misstag ge mera gas när avsikten är det motsatta dvs. att lätta på gasen. Detta kan till exempel hända i vänsterkurvor eller i överraskande situationer.

Att köra med en snöskoter handlar inte bara om att vrida styrstången. Nybörjaren kan bli förvånad över att viktöverföring och körställning också har betydelse vid styrningen av snöskotern. Därför ska du inte sitta helt stel på snöskotern, utan du ska följa snöskoterns rörelser och vid behov hjälpa till att svänga. Det lönar sig att övningsköra snöskotern någonstans där det är lugnt.

2) Utrustningen ger skydd

Enligt lag ska man ha hjälm vid snöskoteråkning. Det lönar sig dock att i samband med köp eller hyrning av snöskoter på allvar även överväga annan skyddsutrustning. Bröstpansar skyddar revbenen och de inre organen vid en kollision om bröstkorgen stöter mot styrstången. För de som gillar att köra med höga hastigheter kan det vara förnuftigt att skaffa ett nackstöd.

Allt som allt medför kördräkt, -skor, -handskar och körglasögon som skyddar mot vind och snö ökad säkerhet och körkomfort vid snöskoteråkningen. Det lönar sig också att ha reflex eller reflexväst så att man syns i mörk terräng. Det är också bra att använda öronproppar.

3) Trafikregler för snöskoter – känner du till leder och spår?

Snöskoterkörning ingår inte i allemansrätten. I praktiken betyder det att vid snöskoterkörning i terrängen krävs alltid tillstånd av markägaren eller markinnehavaren, t.ex. spårtillstånd för körning i Forststyrelsens spår. Specialtillstånd behövs inte på sk. officiella snöskoterleder och när man kör på istäckta vattenområden. Du kan bekanta dig med officiella leder och andra rutter på webbplatsen Kelkkareitit.

Huvudregeln är att man inte får köra snöskoter på vägen. I vissa situationer får man till exempel korsa vägen eller köra till en bensinstation.

På vintern kan det vara rusning i snöskoterleder och -rutter. Var beredd att väja för mötande trafik som kommer från höger. Kollisionsrisken ökar i backiga och krokiga skogsleder, där man kanske inte på förhand ser den man möter. Även på smala leder är det alltid bra att vara medveten om riskerna med hög hastighet: om två snöskoterförare kör i hög hastighet mot varandra, kanske det inte finns annan möjlighet att undvika en kollision än att köra mot ett träd.

Som huvudregel är det ändå säkrare att köra på leder än i annan terräng. Snöskoterkollisioner sker ofta då man kör mot snötäckta stubbar eller andra hinder och dessa finns mer sannolikt utanför snöskoterlederna.

4) Undvik brådska – det finns en orsak till hastighetsbegränsningar

Tillåten körhastighet för snöskotern beror på var man kör. På landområden är den högsta tillåtna hastigheten i terrängen 60 km/h och på istäckta vattenområden högst 80 km/h. Om snöskotern drar en släde med passagerare är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h.

Man behöver naturligtvis inte köra så fort. Ju högre fart, desto längre bromssträcka och desto svårare är det att se snöformationer i terrängen. Om snöskotern till exempel kolliderar med en snövall i hög hastighet, kan fronten på snöskotern stegra och föraren falla av. På is kan snöskotern få sladd och i värsta fall snurra runt.

En nybörjare blir ofta förvånad över hur snabbt en snöskoter accelererar. Accelerationsförmågan för en snöskoter kan gå från noll till hundra på några sekunder. Så en oerfaren eller trött förare borde inte köra en snöskoter med hög effekt.

5) Många snöskoterförare mister livet på isar

Många människor dör varje år vid snöskoteråkning. Vid dödsfall är det främst fråga om drunkning. Till exempel enligt Trafikskyddets utredning dog i genomsnitt åtta personer per år under åren 2014–2018 vid snöskoteråkning och av dessa fall inträffade två av tre vid körning på is. I de flesta situationer var det fråga om att man kört genom isen eller att man kört där isen smält eller kört i en isränna. Många avlidna snöskoterförare hade alkohol i blodet.

En snöskoter med förare väger hundratals kilogram, så du ska inte bege dig ut på isen före du är säker på att den bär. Isen måste vara minst tjugo centimeter tjock. Det är säkrast att bara köra på utmärkta isleder på vintern. Isen kan vara svagare än dess omgivning, till exempel vid strömma ställen och i närheten av broar och bryggor, så det lönar sig att köra runt dessa.

Det lönar sig också för snöskoteråkaren att ha med isdubbar. För en eventuell nödsituation ska du förvara mobilen tillgänglig men skyddad från vatten. Om du tillkallar hjälp via appen 112 Suomi, får nödcentralen direkt koordinaterna till olycksplatsen.

Läs mer: Ovanligt många har gått genom isen – ”Milda vintrar ökar risken för att drunkna”

6) Kom ihåg att påställa snöskotern

Före snöskotern svänger ut från gårdsvägen ska ägaren komma ihåg två saker: snöskotern ska vara påställd och ha en lagstadgad trafikförsäkring i kraft. Trafikförsäkringscentralen har också denna vinter påmint om att många glömmer detta.

Lagstadgad bilförsäkring täcker personskador på alla parter och sakskador hos oskyldiga vid olyckor. Du kan också teckna frivillig kaskoförsäkring för snöskotern. Den erbjuder t.ex. skydd vid kollisioner, stölder och bränder. Du kan bekanta dig med LokalTapiolas snöskoterförsäkringar här.

  • En person som fyllt 15 år får köra snöskoter. Vid körning på en officiell snöskoterled och till exempel för att korsa vägen måste föraren minst ha ett T-klass körkort, dvs. traktorkörkort.

  • En officiell snöskoterled kännetecknas med ett trafikmärke, som har rund blå botten och en vit snöskoteråkare.

  • Man får ta en passagerare på snöskotern, om snöskotern är registrerad för två och det finns sittplatser för båda. Alla som åker snöskoter ska ha hjälm, inklusive dem som sitter bakom i en öppen släde.

  • Man kan göra sig skyldig till rattfylleri också med snöskotern. Promillegränsen för rattfylleri är 0,5 promille och gränsen för grovt rattfylleri är 1,2 promille. I lagen stadgas om nolltolerans för droger.

  • Under sista kvartalet år 2020 fanns det enligt Traficoms statistik drygt 67 000 snöskotrar som registrerats för trafikbruk i Finland. Vanligtvis ökar antalet snöskotrar i trafiken under vintern, det vill säga under årets första kvartal.

Som specialist i artikeln har jag intervjuat LokalTapiola Lappis ersättningsdirektör Janne Koskela. Som källor har jag dessutom använt Trafikskyddets Moottorikelkkaopas, webbplatsen Ajokortti-info och OTI:s och Tukes säkerhetsguider för snöskotersafariföretag.