Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa29.9.2020

Olycksfallsstatistiken toppas av en helt vanlig fritidssysselsättning

Det sker varje år över en miljon olycksfall i Finland. Enligt Institutet för hälsa och välfärd sker cirka 90 procent av olycksfallen på fritiden. En stor del av olycksfallsskadorna kan man vårda hemma men i många populära grenar är det även vanligt med skador som kräver sjukhusvård. Nu på hösten när kvällarna blir mörkare lönar det sig särskilt för joggare att akta sig för stenar och gropar på joggingrutterna.

Av de olycksfall som drabbar finländarna varje år sker nio av tio på fritiden. Coronaepidemin minskade tillfälligt antalet olycksfall men när människorna återvände till sina fritidssysselsättningar efter restriktionerna började antalet olycksfall åter öka.

Statistiken för fritidsolycksfall toppas av grenar som människor i alla åldrar sysslar med. Ett av de mest typiska fritidsolycksfallen är att under joggingrundan stiga in i en grop eller trampa på en sten och stuka foten.

- Jogging är en av de vanligaste fritidssysselsättningarna som orsakar lindriga olycksfall. Ofta är det fråga om små stukningar eller försträckningsskador under promenaden eller joggingrundan då man till exempel stiger in i en grop på vägen. Många joggar året runt och då kan snö och halka leda till ett ökat antal olycksfall. När kvällarna blir mörkare är det skäl att vara uppmärksam på gropar och stenar som kan synas dåligt på vägen och förstås komma ihåg att använda reflex, säger Sari Laakso som är specialist vid ersättningstjänsten på LokalTapiola.

Hög hastighet och överraskande situationer syns i statistiken

Andra grenar i vilka det sker mest skador är utförsåkning inom vintergrenar och bland annat ishockey, fotboll och innebandy inom lagsporter. Även cykling och gymträning märks i statistiken hos Institutet för hälsa och välfärd.

- Olycksfallen i slalombacken märks i försäkringsstatistiken på vintern. Kännetecknande för sådana olycksfall är hög hastighet och överraskande situationer då halkan, snön och andra människor i backen orsakar situationer som utförsåkaren inte alltid kan påverka. Att falla och kollidera i hög hastighet kan vara ödesdigert. Man kan få långvariga skador, till exempel frakturer eller skador som kräver operation. Olycksfallen i slalombacken har dock minskat en aning under de senaste åren då allt fler använder hjälm och vintrarna varit fattiga på snö.

Av kontaktsporterna är fotboll, innebandy och ishockey de grenar där det är vanligt med skador som kräver läkarvård. Höga hastigheter och plötsliga situationer kan orsaka kontusioner och vridningar som kräver operationer och fysikalisk behandling.

- De som sysslar med tävlingssport eller riskfyllda grenar behöver ett tilläggsskydd i olycksfallsförsäkringen. Riskfyllda grenar är bland annat karate, judo, fäktning, brottning och boxning, säger Laakso.

Vem betalar för skadorna?

Allt fler arbetsgivare har märkt att det är vanligt med olycksfall på fritiden. Företagen har därmed börjat erbjuda personalen förmåner som utöver de lagstadgade olycksfallen inkluderar till exempel kostnader för läkarbesök och vård i anknytning till fritidsolycksfall.

- Tidigare var tankesättet att endast olycksfall som sker under arbetstiden hör till arbetsgivarens ansvar. Under de senaste åren har man dock vaknat till insikt om att det egentligen inte spelar någon roll om personen skadar sig på arbetet eller på fritiden. Följderna på arbetsplatsen är samma oberoende av om olycksfallet skett i arbetet eller på fritiden; den skadade kan inte arbeta och det krävs arrangemang för att arbetet skall bli utfört. Det är även vanligt att fritidsolycksfallen är allvarligare än arbetsolycksfallen och den frånvaro de orsakar ökar kostnaderna för arbetsgivaren, säger tjänstedirektör Sari Seppi-Laitinen vid LokalTapiola.

Att få snabbt vård efter ett olycksfall är viktigt för den skadade så att hen får högklassig vård i rätt tid men även så att man kan undvika långvarig sjukledighet. Många av skadorna som sker under fritidssysselsättningar är sådana att det räcker med hemvård och vila. Vissa kräver dock långvarig återhämtning och rehabilitering.

- Det är viktigt med en snabb och professionell bedömning av skadan och att rehabiliteringen planeras redan under vården. Utöver specialistsjukvården måste man även beakta personens yrke och planera en kontrollerad återgång till arbetet. En fritidsförsäkring utöver den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen är ett bra sätt att bidra till den försäkrades kontinuerliga arbetsförmåga och den är till hjälp också då arbetstagaren inte kan återvända till sitt tidigare yrke på grund av en skada. Försäkringen täcker bland annat inkomstförlust, rehabiliteringsplanering tillsammans med experter samt vid behov utkomsten och studiekostnader om den skadade måste utbilda sig till ett nytt yrke, säger Seppi-Laitinen.