Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi29.7.2020

Vad kostar det att skaffa hund? En hund innebär en långvarig relation och den ska inte köpas av en plötslig impuls

Enligt LokalTapiolas enkät uppskattar sällskapsdjurägare att det kostar långt över tusen euro per år att ha hund. Budgeten för att köpa en hund anser de vara cirka tusen euro. Veterinären påminner att man aldrig ska skaffa ett sällskapsdjur av en plötslig impuls och hoppas att sällskapsdjur som köpts under coronaviruspandemin får den uppmärksamhet de behöver även när pandemin är över.Mer om djurförsäkringen

De som funderar på att skaffa hund vet att den är mer än en engångsinvestering men det kan trots det vara svårt att få en bild av de årliga kostnaderna för hunden. Finländska sällskapsdjurägare anser att de årliga kostnaderna för en hund kan vara lika stora som summan för att skaffa själva hunden. Det här framgår av enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt.

Sällskapsdjurägarna som svarat på enkäten uppskattar att det lönar sig att reservera i genomsnitt 142 euro till de månatliga utgifterna för en hund. Två tredjedelar av respondenterna är hundägare och de uppskattar att det räcker med i genomsnitt 130 euro för att täcka de månatliga utgifterna. De årliga kostnaderna för att ha en hund är oberoende över 1 500 euro.

- En dryg hundring per månad låter som en korrekt summa om det är fråga om en liten hund eller alternativt en stor och frisk hund. Allt beror dock på hundens ras, ålder och hälsa samt vad man gör tillsammans med hunden. Maten är en fast kostnad och tillbehör måste man köpa då och då. Dessutom måste man komma ihåg att vaccineringarna och till exempel trimmandet av hundar som kräver det orsakar kostnader, säger veterinär Eva Kaisti vid LokalTapiolas distansveterinärtjänst DjurHjälpen.

Vill man till exempel att sällskapsdjuret ska få en viss kost eller olika behandlingar kan det krävas stora summor. Även hobbyn tillsammans med hunden orsakar kostnader. Billigast kommer man undan med att köpa maten från vanliga butiker och normalt rastande.

Enligt enkäten Vardagsgranskning lönar det sig att reservera mer pengar till hunden i huvudstadsregionen än i övriga Finland. Sällskapsdjurägarna som bor i huvudstadsregionen skulle reservera i genomsnitt 162 euro till de månatliga kostnaderna medan summan i övriga Finland är knappa 130 euro.

Kostnaderna kan överraska – ”engagera dig även under exceptionella tider”

En hund är en långvarig familjemedlem och hundar kan bli över 10 år gamla. Samlevnaden kan dock bli lidande om ägarens livssituation ändrar eller om hunden orsakar överraskande kostnader. Veterinär Kaisti betonar att man ska fundera noggrant före man skaffar en hund och komma ihåg att den kräver skötsel i många år.

- Under coronaviruspandemin har det uppstått en ordentlig boom inom försäljningen av sällskapsdjur. Hunduppfödarna har berättat om en ökad efterfrågan och även försäljningen av andra sällskapsdjur har ökat. Glädjen av att ha en hund visar sig på ett konkret sätt då man spenderar mycket tid hemma på grund av de exceptionella tiderna men man måste hitta tid för djuret även när situationen normaliseras. Vi får hoppas att vi under de närmaste åren inte ser en ökning av antalet övergivna hundar eller ägare som överraskats av hur mycket man måste engagera sig för sällskapsdjuret.

Kostnaderna för en hund kan vara oförändrade en lång tid men plötsligt stiga på grund av till exempel ett olycksfall eller en sjukdom. Sällskapsdjuret kan till exempel svälja en leksak som måste avlägsnas av en veterinär. Många raser kan även vara utsatta för ärftliga sjukdomar och besvär. Besvären kan leda till att veterinärkostnaderna plötsligt ökar från tiotals euro till tusentals euro.

Läs mer: Tänker du skaffa en hund? Beakta detta när du väljer ras

- Det lönar sig att förbereda sig på eventuella kostnader redan före man skaffar hunden och till exempel spara cirka 50 euro varje månad. Utöver att spara till själva köpet av valpen är det bra att ha besparingar ifall det uppstår överraskande situationer. En djurförsäkring ger skydd vid plötsliga sjukdomar och olycksfall samt vid skadefall som hunden orsakar, säger Kaisti.

Köpbudgeten cirka tusen euro – priserna varierar stort

Hur mycket pengar behöver man då för att köpa en hundvalp? Minst tusen euro enligt enkäten Vardagsgranskning.

Sällskapsdjurägarna anser att en lämplig budget för att skaffa en hund är i genomsnitt 1 006 euro medan hundägarna anser att summan är 1 091 euro. Unga personer som är under 25 år gamla är beredda att satsa några hundringar mer på att köpa en hund än de som fyllt 65 år.

Enligt Eva Kaisti kan en rashund kosta upp till cirka 2 500 euro i Finland. En valp av blandras kan man få för några hundra euro. Du kan bekanta dig med priserna på olika rashundar till exempel på Finska Kennelklubbens webbsida Hankikoira.fi.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 196 finländare under perioden 27.3 – 2.4.2020. Frågorna som handlade om kostnaderna för en hund besvarades av dryga 300 sällskapsdjurägare. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 2,9 procentenheter. Respondenterna representerar befolkningen på fastlandet i Finland i åldrarna 15–74 år.

  • Är du beredd att engagera dig för hunden så länge den lever, 10–15 år? Om det finns barn i familjen lönar det sig även att fundera på hur ansvaret för den vardagliga skötseln av hunden fördelas och hur hunden får skötsel när barnen flyttar hemifrån.

  • Har du tillräckligt med tid för en hund? Djuret måste rastas dagligen och kräver även sällskap och stimulans.

  • Tål din ekonomi alla kostnader en hund medför? Utöver kostnaderna för mat och utrustning orsakar åtminstone vaccineringen veterinärkostnader. Med en försäkring kan man förbereda sig på plötsliga veterinärkostnader.

  • Är någon i din familj eller bland dina närstående allergisk? Det lönar sig att ta reda på om någon är allergisk före man köper hunden så att hunden inte behöver omplaceras i ung ålder.

  • Vilken hund är lämplig med tanke på livsstilen och livssituationen? Vid valet av ras lönar det sig att beakta till exempel hundens lynne, hur aktiv den är samt behovet av skötsel. Att hunden får ett lämpligt hem är viktigt både för hunden och för ägaren.

Källa: Finska Kennelklubben