Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet17.9.2019

Har din hund fått i sig snuspåsar eller cigarettfimpar som den hittat på marken? Lär dig att identifiera symptomen på nikotinförgiftning

Även om sällskapsdjuret inte har svalt en tobaksprodukt är det ändå bra att konsultera en veterinär. Om sällskapsdjuret har svalt en tobaksprodukt eller slickat i sig vätska till en e-cigarett och det uppkommer symptom på nikotinförgiftning, ska du omedelbart uppsöka jouren.Mer om djurförsäkringen

På veterinärjouren kan man vid behov framkalla kräkningar hos hunden eller skölja hundens magsäck och åtminstone ge medicinskt kol och hålla hunden under uppsikt samt ge vätska intravenöst. Vid behov ger man medicin som lindrar kramper eller olika andra mediciner, om blodcirkulationssystemet kollapsar.

- Symptomen på nikotinförgiftning beror på storleken på dosen och hunden. Det har rapporterats att en dödlig dos varierar mellan 20-100 mg per hund *. Nikotindosen som fås från tobaksprodukter är högre och farligare när den äts än när den röks, så hunden kan lätt få en förgiftningsreaktion om den äter dessa produkter, säger veterinär Eva KaistiDjurHjälpen och LähiVet.

De mest vanliga symptomen på nikotinförgiftning är:

 • darrningar

 • svaghet

 • vacklande rörelser

 • nedslagenhet

 • överaktivitet

 • sömnlöshet (i samband med stora portioner)

 • snabb och svår andning

 • salivavsöndring

 • illamående

 • utvidgade eller riktigt små pupiller

 • uppkastningar

 • diarré

 • kollaps

 • långsam/snabb/oregelbunden puls

 • skakningar

 • balansproblem

 • kramper

Symptomen börjar vanligtvis snabbt, cirka 15 minuter efter nikotinintaget. En obehandlad förgiftning kan leda till förlamning i andningsmusklerna och hunden kan till och med dö, eftersom den inte kan andas.

- En kund kontaktade oss nyligen i chatten i distansveterinärtjänsten angående nikotin. En liten valp hade burit en använd snuspåse i munnen som den hade hittat på gatan. Till all lycka hade valpen inte svalt snuspåsen. Valpens ägare fick anvisningar om att för säkerhets skull använda medicinskt kol, berättar Kaisti.

Valpar utforskar världen med munnen

Även hunden Jojo hade hittat en snuspåse på marken under en promenad. Jojos ägare Jenni tog omedelbart valpen till veterinärjouren.

- Före jag själv hade en hund insåg jag inte hur mycket cigarettfimpar, snus och tuggummin människorna kastar på gatorna. Detta är ett problem eftersom valpar utforskar världen med munnen och plockar upp i sin mun allt de hittar. Några gånger har Jojo fått snuspåsar i munnen. Det händer så snabbt och hur mycket man än skulle se efter vad hunden nosar på ute på gatorna, är det svårt att förhindra allt, säger Jenni.

Jenni och Teo tränar dagligen med Jojo att plocka saker ur munnen.  För att Jojo ska lära sig att inte låsa sina käkar belönas han med något som är tillåtet varje gång de plockar något ur hans mun.

- Igår hade Jojo hittat en snuspåse som Teo sedan plockade ur munnen på Jojo. Påsen hade redan gått sönder och vi var tvungna att enligt veterinärens instruktioner framkalla kräkningar hos Jojo med hjälp av väteperoxid och sedan fick han medicinskt kol med maten. Nu är Jojo i skick igen.

- Vi har även lärt Jojo att låta bli föremål. Så tanken är den att när vi ser att Jojo hittar något förbjudet på marken, så säger vi åt honom "låt bli", vilket betyder att Jojo ska låta bli föremålet, säger Jenni.

Nikotinmängden i nikotinprodukterna varierar betydligt

Nikotintuggummin innehåller 2-4 mg nikotin per bit, i en snuspåse finns 10-30 mg och i en cigarett 9-30 mg nikotin samt i ett nikotinplåster 10-100 mg nikotin per plåster. Giftet från traditionella tobaksvaror är bundet till andra ingredienser och upptas relativt långsamt och därför orsakas inte snabbt andningsuppehåll och kvävningsdöd. Hunden kräks ofta när produkternas ingredienser svider i magen och man undviker dödsfall.

- E-cigaretterna är ett nytt problem. Deras vätska innehåller många smakämnen, vilket i synnerhet kan motivera hundarna att ta dem.  Nikotinet är i  flytande form och kommer snabbt ut i blodomloppet och når slemhinnorna och även huden samt naturligtvis också mag-tarmkanalen. I Finland får man sälja nikotinvätskor i 10 ml påfyllningsbehållare, där nikotinhalten är högst 20 mg/ml. En påfyllningsbehållare kan således innehålla hela 200 mg nikotin. Ännu mer  finns det i dem som importeras från utlandet. Så en sådan behållare kan bli ödesdiger för vilken hund som helst, säger Kaisti.

* Nicole C. Hackendahl, DVM, and Colin W. Sereda, DVM: The dangers of nicotine ingestion in dogs ASPCAPro Veterinary Medicine Toxicology Brief March 2004