Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa16.9.2019

Daghemmen och skolorna har börjat och därmed också förkylningstiden - ”Tio förkylningar per år är vanligt för ett barn”

När daghemmen och skolorna börjar, blir förkylningarna en del av vardagen i många barnfamiljer. Dagisbarn under tre år har i genomsnitt 100 dagar med förkylningssymptom per år. Många föräldrar undrar om ett barn med förkylningssymptom kan föras till dagis och när barnet borde stanna hemma. Höstens infektionsvåg syns också hos distansläkartjänsten HälsoHjälpen som har fått svara på många frågor speciellt om barnens normala förkylningar, magsjuka och ögoninflammationer.Läs mera

Dagisbarn under tre år har i genomsnitt hundra dagar med infektionssymptom per år. För dagisbarn som är tre år eller äldre sjunker antalet dagar med förkylningssymptom till i genomsnitt 50 dagar.

- Ett friskt barn i dagisåldern kan mycket väl ha tio förkylningar per år utan att föräldrarna desto mera behöver oroa sig över saken. Motståndskraften utvecklas dock under åren och situationen blir ofta lättare före skolåldern, berättar Essi Kainonen, som är läkare och operativ direktör för LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen.

Daghemmen och skolorna är en god miljö för spridning av sjukdomar. Gemensamma lekar och närheten till andra barn gör att smittor sprids lätt. Många föräldrar drar nytta av barnförsäkringen vid barnets sjukdomar och vänder sig till distansläkartjänsten HälsoHjälpen för LokalTapiolas försäkringskunder.

- Höstens infektionsvåg står nu för dörren. Kontakter i anslutning till barnens förkylningar och magsjuka ökar tydligt. Föräldrarna vill ofta ha en experts åsikt om huruvida det räcker med vården hemma och en uppskattning av sjukdomens längd. Kontakterna har också i någon mån gällt ögoninflammationer i anslutning till barnens förkylningar. En del av föräldrarna behöver också ett intyg över barnets sjukdom till sin arbetsgivare, berättar Kainonen.

Kainonen berättar att om symptomen på en ögoninflammation är tydliga och det inte finns några oroväckande symptom kan ögondroppar med antibiotika ordineras på distansläkarmottagningen. Barnet kan återvända till dagiset så fort vården har påbörjats.

Barnets allmänkondition avgör när man kan gå till daghem

Ett sjukt barn kan återvända till daghemmet eller skolan när det inte längre finns smittorisk och barnet orkar delta i aktiviteterna.

- När barnet har återhämtat sig efter en förkylning, är snuva och hosta inget problem utan det är allmänkonditionen och orken som avgör.  Barnet borde dock ha en feberfri dag före barnet återvänder till dagvården, säger Kainonen.

När det gäller magsjuka är det skäl att ha två symptomfria dagar hemma. Enterovirus kräver ingen isolering utan det är allmänkonditionen som avgör frånvaron. Vid vattkoppor måste man låta alla blåsor torka och bilda skorpor före barnet återvänder till dagvården.

Många föräldrar vill alltid ha antibiotika vid öroninflammationer

Kainonen berättar att vården av barnens öroninflammationer alltid nu och då väcker frågor bland föräldrarna. Vårdrekommendationerna för öroninflammationer har uppdaterats för några år sedan. Den nuvarande rekommendationen är att vården inleds utan mediciner eller med värkmediciner.

- Antibiotika ordineras inte längre automatiskt för barnens öroninflammationer såsom man ännu gjorde för några år sedan. En stor del av öroninflammationerna läker ut av sig själva genom att man vilar och antibiotika påskyndar inte väsentligt tillfrisknandet. Varje fall bedöms dock noggrant med beaktande av tidigare sjukdomar och enligt symptomens svårighetsgrad och barnets helhetssituation. Vård med antibiotika innebär också nackdelar och därför ska antibiotika inte användas i onödan, säger Kainonen.

  • Feber. Ett barn som har feber ska inte föras till dagvård. Det finns inget officiellt gränsvärde för feber. För ett spädbarn kan över 38,0 °C, mätt i ändtarmen, räknas som feber. Feber mäts ändå vanligtvis med en örontermometer eller i armhålan och då kan 37,5 °C anses som gräns. Att mäta i armhålan är det pålitligaste sättet av dessa två. Barnet kan föras till dagvård när barnet har varit feberfritt i över ett dygn.

  • Hosta-snuvasymptom. Hosta och snuva förhindrar inte att barnet förs till dagvård om inte dessa stör barnets allmänkondition eller dagvårdsverksamheten eller om barnet inte har andra symptom på en smittosam sjukdom.

  • Förkylning. Barnet kan föras till dagvård genast när barnets allmänkondition och feber tillåter.

  • Diarré och kräkningar. Barn som har diarré och kräkningar vårdas hemma tills symptomen är borta och barnet har varit symptomfritt i två dygn.

  • Vattkoppor. Ett barn som inte vaccinerats ska isoleras tills skorporna har torkat vilket vanligtvis sker inom 5-6 dygn efter hudutslagen. Ett barn som vaccinerats kan återvända till dagvården när inga nya hudförändringar uppstår.

  • Enterovirus. Ingen isolering behövs. Allmänkonditionen avgör frånvaron.

  • Öroninflammation. Ingen isolering behövs. Barnet kan föras till dagvård när allmänkonditionen och febern tillåter.

  • Ögoninflammation. Orsakas av samma virus och bakterier som också orsakar luftvägsinflammationer hos barn. Därför behöver inte ett barn, vars öga varar, isoleras på grund av smittorisken. Längden på frånvaron beror på hur kraftiga symptomen är.

  • Springmask. Inga särskilda åtgärder behövs. Medicinvården ges hemma och helst samtidigt för hela familjen.

  • Huvudlöss. Inga särskilda åtgärder behövs.

Källa: Läkarboken Duodecim

Källa för barnens infektionssymptom: Duodecim