Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet13.6.2023

LokalTapiolas DjurHjälpen hjälper överallt i Finland – veterinärbesök från egen soffa via appen

Sällskapsdjuren är viktiga familjemedlemmar för finländarna och var tredje hushåll har ett eller flera sällskapsdjur som familjemedlemmar. När sällskapsdjuret blir sjukt eller råkar ut för en olycka, blir man bekymrad och behöver goda råd. Via LokalTapiolas applikation DjurHjälpen får kunden  hjälp av en distansveterinär alla dagar i veckan.Mer om djurförsäkringen

Via applikationen DjurHjälpen är veterinärerna tillgängliga alla dagar i veckan klockan 7-23 utan tidsbokning. I tjänsten utreder veterinären ditt sällskapsdjurs hälsosituation och hänvisar djuret vid behov till fortsatt vård på LokalTapiolas samarbetspartners direktersättningsklinik eller -sjukhus. LokalTapiolas tjänst DjurHjälpen erbjuds av Veteva Oy.

Distansveterinärtjänsten DjurHjälpen har ingen självrisk och kostnaderna för användningen av tjänsten avdras direkt från maximiersättningen i sällskapsdjurets försäkring  och kunden behöver inte själv betala något separat.

LokalTapiolas djurförsäkringskunder får tjänsten i bruk omedelbart med att ladda ner Djurhjälpen applikationen.

Efterfrågan på en förebyggande veterinärtjänst med låg tröskel är nu stor och med vår automatiserade distansvårdstjänst kan vi uppnå  betydande inbesparingar i skadekostnaderna och i effektiviteten. Det är emellertid utmanande att kombinera en dejourerande veterinärs distansvårds- och klinikarbete. Enligt veterinär Eva Kaisti på Veteva, som erbjuder DjurHjälpen, är lösningen en veterinärpool.

- Våra veterinärer är erfarna proffs, som kan erbjuda snabb och bra service till LokalTapiolas djurförsäkringskunder, säger Kaisti, som själv skött ungefär 8000 patientfall genom chatten.

I helhet har det redan skötts ungefär 50 000 patientfall genom DjurHjälpen. I tjänsten finns ofta många kunder samtidigt, men endå svaras det på kontaktbegäran oftast på under fem minuter. Tjänstens kvalitet är förstklassig på basis av den feedback vi fått från kunder.

- Arbetet är mycket givande och mottagandet har varit utmärkt. Kunderna tackar för råden och skickar hjärt-emojis och gulliga fotografier på sina husdjur, fortsätter Kaisti.

Djurhjälpens distansveterinär värderar genom chatten och på förhand filmade videon och bilder husdjurets tillstånd samt behovet av brådskande sköt. Distansveterinären rådgiver också i första hjälp och hemsköt. Vid behov hänvisas sällskapsdjuret till närmaste veterinär för fortsatta undersökningar och vård.

Till exempel kräkningar, diarré, hud- och öronsymptom, sår, allergiska reaktioner och olika olycksfall, som är vanliga hos hundar och katter, är allmänna orsaker till ett veterinärbesök. Många av dessa fall skulle även kunna skötas per distans. 70% av Djurhjälpens kunder har fått den hjälp de behövt genom distansbesök.

De nya möjligheterna att undersöka och behandla sällskapsdjuren syns även som ökade veterinärkostnader. Finländarna använder årligen allt mera pengar för sina sällskapsdjurs hälsa och vård. Ändå försäkras endast ca 30 % av husdjuren i Finland, medan motsvarande siffra i Sverige är närmare 90 %. Inbesparingarna från distansveterinärtjänster minskar också på trycket att höja priset på djurförsäkringar från försäkringsbolagets sida.

Ladda ner applikationen DjurHjälpen här.

Texten har uppdaterats 13.6.2023.