Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi24.1.2019

Överraskande många finländska familjer tror att de skulle klara sig ekonomiskt efter makens död - bara ett fåtal förbereder sig för dödsfall

En klar majoritet av finländarna tror att deras död inte skulle orsaka ekonomiska problem för familjen. Bara var tionde säger att de har förberett sig ekonomiskt för dödsfall, framgår det av LokalTapiolas enkät.

Den ekonomiska förlusten efter makens död oroar inte de finländska familjerna.  Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra antar närmare 60 procent av dem som svarade att familjen skulle klara sig ekonomiskt efter dennes död antingen ganska bra eller mycket bra.

Förtroendet för att klara sig ekonomiskt är överraskande stort i de finländska familjerna.  I enkäten Vardagsgranskning frågade man om ekonomiskt klarande bara av de personer vars hushåll omfattar fler än en person.  Totalt svarade 681 personer.

Var tredje meddelade att dennes död åtminstone skulle orsaka något slags ekonomiska problem i deras hushåll.

- Det är en tung upplevelse för familjen när en familjemedlem avlider och mitt i sorgen ska man också orka ordna begravning och andra praktiska ärenden.  Det finns mycket som måste ordnas och detta medför överraskande kostnader.  Om den avlidne dessutom har ansvarat för en del av familjens inkomster så nog syns denna förlust i familjens vardag när den efterlevande ensam måste betala boendekostnader och utgifter för barnens hobbyer samt alla uppköp säger specialist Jenna Keto på LokalTapiola Livbolag.

Mer om makens död och ekonomiskt klarande kan du läsa i Emilia Hautalas berättelse här.

Få förbereder sig inför döden

Enligt statistikcentralens uppgifter dog cirka 8 000 människor i arbetsför ålder (15-64 år) år 2017.  Antalet dödsfall bland människor i arbetsför ålder har minskat under de senaste åren.  Var femte av de män som dog år 2017 var i arbetsför ålder.  För kvinnorna var motsvarande andel var tionde.  De flesta dödsfall för människor i arbetsför ålder berodde på olika cancer.

Det är ovanligt att familjer förbereder sig för dödsfall.  Endast 11 procent av finländarna säger sig ha förberett sig ekonomiskt för dödsfall.

Det vanligaste sättet att förbereda sig är att spara på konto eller att ha depositioner.  Många förbereder sig dessutom genom att spara i en fond eller genom att äga egendom som är avsedd för försäljning.

- Man kan förbereda sig på många olika sätt på tråkiga överraskningar i livet. För att veta vad som är en tillräcklig nivå när man förbereder sig, lönar det sig att fundera på vem och vad man har ansvar för.  Man kan till exempel tillsammans med makan/maken gå igenom bådas ansvar och räkna om man ensam skulle klara av alla kostnaderna.  För boendekostnaderna svarar man i allmänhet tillsammans och om den enas inkomster uteblir, kan detta i värsta fall leda till att bostaden måste säljas vilket skulle vara ett hårt slag för familjen i en situation som redan är svår.  Livet kan överraska och något otrevligt kan hända så det är skäl att fundera på och ha de ekonomiska ärendena i skick i förväg.

Livförsäkring är däremot främmande för dem som svarade.  Hälften av dem om svarade meddelade att de inte har en livförsäkring.  Majoriteten av dem som svarade konstaterade att de inte anser en försäkring nödvändig eller att deras inkomster inte räcker till för att teckna en försäkring.

- Ju mera andra är beroende av dig desto viktigare är det att säkerställa att de klarar sig om något händer dig.  Med livförsäkring kan man trygga utkomsten för de närmaste och åtminstone lite underlätta den svåra situationen genom att säkerställa att man inte behöver oroa sig för de ekonomiska frågorna.  Val av livförsäkring görs alltid enligt den egna situationen och ersättningsbeloppet kan fastställas så att den efterlevande klarar lånet och de andra utgifterna i vardagen och att familjen kan fortsätta att bo i den bekanta omgivningen.

I undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra deltog 1 052 finländare i september i fjol. Respondenterna var i åldrarna 15–74 år. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS. Felmarginalen för undersökningsresultaten är +/- 3,1 procentenheter.