Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi18.10.2018

Såhär väljer du rätt livförsäkring - kom ihåg dessa sex tips

Med en livförsäkring förbereder du dig på de största personriskerna som kan drabba dig eller dina närmaste. Läs råd om vad du ska beakta när du väljer försäkring.Läs mer på

Skulder, karriär, äktenskap, barn, skilsmässa, pensionering.  Stora förändringar i livssituationen får ofta finländarna att tänka på hur man själv eller de närmaste skulle klara sig ekonomiskt om något tråkigt skulle hända.

Med en livförsäkring har man traditionellt tryggat ekonomin för de närmaste om man själv skulle avlida.  Allt oftare tryggar man också den egna och familjens utkomst ifall man till exempel blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom.  Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit göra är allvarliga sjukdomar den mest allmänna risken som finländarna har förberett sig på.

Livförsäkring är dock inte en paketlösning som är likadan för alla utan den skräddarsys enligt var och en persons livssituation.  LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags försäljningsdirektör Eeli Hulmi säger att det ofta blir en överraskning för kunden hur mycket en försäkring kan skräddarsys.

- Livförsäkringen är en del av personskyddshelheten som består av tre delar.  En är att trygga de närmaste om något skulle hända. En annan är att trygga det egna och familjens uppehälle och den tredje är att få god vård i alla situationer, räknar Hulmi upp.

- Livförsäkringarna som idag finns till salu är ofta sådana som beaktar livssituationen ingående.  När skyddet byggs upp borde man kunna beakta riskerna som har den största påverkan och som kunden kanske inte kan bära själv.  I fråga om personskyddet är dessa risker dödsfall, arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom.  Personskyddet ska byggas upp med tanke på dem.

En enkel formel hjälper dig att komma igång

Det finns en enkel grundformel för att dimensionera ersättningsbeloppet för livförsäkringen: personens skulder + ett års inkomster + 20 000 euro per minderårigt barn.  Hulmi påminner dock att formeln inte beaktar alla eventuella behov.  Vid dimensioneringen borde till exempel beaktas det skydd som arbetsgivaren erbjuder samt socialskyddet.  Därför är det bra att anlita specialister när man funderar på skyddets nivå.  I LokalTapiola gör vi till exempel en individuell livstrygghetskartläggning för kunden vilken beaktar personens hela livssituation.

Förändringar i livssituationen påverkar livförsäkringen. Därför ska försäkringen inte köpas enligt principen köp och glöm.  Hulmi anser att den som tecknar en livförsäkring borde kontrollera omfattningen av sina försäkringar med några års mellanrum och åtminstone då det sker större förändringar i livet.  Exempel på stora förändringar är att man tar bostadslån, slutar studera och börjar arbeta, gifter sig, får barn eller avgår med pension.

Beakta dessa i livförsäkring

Försäljningsdirektör Eeli Hulmi ger sex tips som det lönar sig att beakta när man funderar på livförsäkring.

 1. 1.

  Dina närmaste. Vems utkomst borde tryggas om du själv dör eller blir arbetsoförmögen eller tvärtom, vems död eller arbetsoförmåga skulle påverka din egen utkomst så att du och dina barn skulle få det svårt att klara er.

 2. 2.

  Skulder. Dimensioneringen av livförsäkringen påverkas av skuldbeloppet.   Vid dödsfall borde de närmaste klara av att sköta skulderna utan den avlidnes inkomster.  Samma gäller arbetsoförmåga.

 3. 3.

  Inkomster. Den egna inkomstnivån påverkar behovet av livförsäkring, både dess storlek och därigenom även storleken på livförsäkringspremien.

 4. 4.

  Annat skydd.  När man skaffar en livförsäkring är det skäl att också beakta det skydd som arbetsgivaren erbjuder samt socialskyddet som samhället ger.  Det lönar sig att fundera på vilka risker man vill förbereda sig på, vilka risker som andra har förberett sig på för dig och vilka risker som du själv ska bära.

 5. 5.

  Tidpunkt. Livförsäkring är alltid aktuell. Det lönar sig att ordna livförsäkringsskyddet före något tråkigt händer.  Det är skäl att kontrollera skyddet med jämna mellanrum.  Förändringarna i livet påverkar behovet av livförsäkring.

 6. 6.

  Glöm inte att spara. En bra tumregel är att riskerna, som till sin verkan är stora, ska försäkras och för de mindre riskerna ska man skaffa sig en buffert genom besparingar.  Genom ett långsiktigt sparande tryggar man utkomsten nu och i framtiden och detta hör till en god planering av ekonomin.