Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet7.3.2018

Vet du vad reseförsäkringen ersätter? Experten påminner: ”Sjukhusvården kan kosta tiotusentals euro”

Tar du före resan reda på vad dina försäkringar ersätter, om du  skulle bli sjuk på din utlandsresa? LokalTapiolas ersättningstjänst har lagt märke till att en stor del av finländarna inte gör det.

Resenärförsäkringens grunddel utgörs av vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall under resa samt även av skydden för annullering av resa, avbrytande av resa och försening från resa. Den kan även kompletteras enligt dina behov.

Reseförsäkringen ersätter inte redan befintliga sjukdomar som plötsligt kräver vård under resan. I dessa fall görs en bedömning från fall till fall och då ersätts högst akut vård av förstahjälpnatur.

Enligt tjänstechef Heidi-Maria Hänninen på LokalTapiolas ersättningstjänster blir detta en överraskning för många finländare i det skedet då de kontaktar försäkringsbolaget.

- Människorna känner tyvärr inte till innehållet i sina försäkringar. Om vårdavgifterna eller kostnaderna för avbruten resa inte ersätts från försäkringen, kan det bli dyrt för kunden och resebudgeten spricker. För resor inom Europa lönar det sig att skaffa det europeiska sjukvårdskortet från Fpa, med kortet får du i EU- och EES-länderna samt i Schweiz vård till samma kostnad som lokalbefolkningen, berättar Hänninen.

”Sjukhusvården kan kosta tiotusentals euro”

För många resenärer kan det komma som en överraskning att specialsjukvården kan var mycket dyr på vissa resmål. Sådana resmål är t.ex. USA och vissa delar av Asien.

- Särskilt i USA är sjukvårdskostnaderna mycket höga. Om kunden får sjukhusvård under många dagar kan det kosta tiotusentals euro eftersom hälsovårdssystemet fungerar på ett annat sätt än i Finland, berättar Hänninen.

Som en specialgrupp lyfter Hänninen fram pensionärerna, som under de senaste åren har börjat resa modigare än tidigare. Många vistas länge till exempel i Spanien eller i Thailand.

- På ersättningssidan syns att skadorna för äldre människor blir allt vanligare. Vanligt för dessa är att en existerande sjukdom, dvs. en grundsjukdom på grund av ålder, plötsligt visar symptom på resmålet. Hjärt- och kärlsjukdomar är vanliga grundsjukdomar hos äldre. För att undvika otrevliga överraskningar skulle det vara bra om seniorerna vet vad deras försäkringar omfattar, påminner Hänninen.

Om den försäkrade sammanhängande vistas en längre tid på resmålet och ofta reser dit, är det skäl att separat diskutera om saken med försäkringsbolaget för att säkerställa sig om att försäkringen säkert är ikraft under hela resan. Utöver en reseförsäkring rekommenderas att man före resan gör en reseanmälan på Utrikesministeriets webbplats.

Vänligen kontrollera detta innan du reser:

 1. 1.

  Gå igenom ditt försäkringsskydd och kontrollera vid behov dess omfattning hos ditt försäkringsbolag.

 2. 2.

  Ta alltid med dig reseförsäkringskortet när du reser.

 3. 3.

  Om du använder mediciner, ta med tillräckligt med mediciner på resan. Ta för säkerhets skull även med recepten på medicinerna.

 4. 4.

  LokalTapiolas kunder kan söka vård via vår larmtjänst. Genom att ringa +358 800 0 4531 får du alltid hjälp, råd och betjäning på finska, svenska eller engelska dygnet runt.

Hur mycket skulle en reseförsäkring kosta? Bekanta dig med LokalTapiolas reseförsäkring och räkna med räknaren priset på din försäkring.