Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet21.9.2018

Stormar kan orsaka stora skador - kolla tips för att skydda hemmet och anvisningar för åtgärder efter en stormskada

Höststormarna varierar i styrka allt från friska vindar till kraftiga stormar som orsakar omfattande el- och vattenskador.  Med hjälp av dessa tips kan du skydda ditt hem mot stormar och agera rätt om stormen förstör egendom.

Såhär förebygger du stormskador:

 • Håll takrännorna i skick så att de inte är stockade.

 • Håll taket i skick och reparera genast eventuella skador.

 • Ta i förväg reda på hur du kan bryta strömmen och stänga av vattnet så att du kan agera snabbt när stormen slår till.

 • Hugg ner alla sådana träd på gården som kan skada huset om de faller i stormen.

 • Flytta in alla trädgårdsmöbler och andra lösa föremål.

Hur gå till väga efter en stormskada

 • Fotografera de skadade områdena före röjningen påbörjas. Ta både vanliga fotografier på den försäkrade egendomen samt närbilder på den skadade egendomen.

 • Öppna inte frysen i onödan vid elavbrott. Då tar det flera timmar innan livsmedlen blir förstörda.

 • Efter att du har fotograferat egendomen, ska du börja skydda byggnaden så fort som möjligt. Avlägsna träd som fallit på, lutar mot eller håller på att falla på byggnaden. Begär vid behov hjälp av professionella trädröjare eller av räddningsverket.

 • Ett vattentak som skadats ska skyddas med presenningar så att vatten inte kommer in i byggnaden. Kom ihåg att använda ändamålsenlig skyddsutrustning när du utför reparationsarbeten.

 • Om det har inträffat en större skada ska du reservera försäkringsbolaget möjlighet att granska skadan.

 • Gör dig inte av med den skadade egendomen och kom ihåg att söka ersättning inom ett år efter att skadan inträffade.

 • Om du vill sköta ersättningsärenden på någon annans vägnar behöver du en fullmakt.

Anmäl en skada på nätet eller per telefon

Förbered dig på eventuella köer i kundtjänsten - vi rekommenderar att du gör skadeanmälan i nättjänsten. Du kan göra skadeanmälan och söka ersättning här!

Numret till ersättningstjänsten i ditt regionbolag hittar du på LokalTapiolas webbplats, när du anger ditt postnummerområde och väljer Sök ersättning.