Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet21.7.2018

Ersätter försäkringen en mobiltelefon som tappats i sjön eller en kamera som stulits från tältet?

Det lönar sig att ha hemförsäkringen i skick förutom för hemmet även för egendomsskadorna.  Under sommaren tappar människor sina mobiltelefoner i sjön oftare än under andra årstider.  Vi får dock jämnt under hela året ersättningsansökan om föremål som gått sönder.

Det lönar sig att ha hemförsäkringen i skick förutom för hemmet även för egendomsskadorna.  Under sommaren tappar människor sina mobiltelefoner i sjön oftare än under andra årstider.  Vi får dock jämnt under hela året ersättningsansökan om föremål som gått sönder.

Finländarnas semestersäsong är här och folk vistas mycket ute både i städerna och i naturen. Enligt läkaren för LokalTapiolas HälsoHjälpen -tjänst råkar människorna ofta ut för olika olycksfall under sommaren, men hur är det med egendomen - är man till exempel mera slarvig med mobiltelefonen under sommaren än under vintern?

- Telefoner går sönder och blir stulna under hela året.  Den mest allmänna orsaken är att telefonen tappats på marken eller golvet och sådana skador inträffar hela året.  Under sommaren söker man mera ersättningar för telefoner som tappats i sjön eller annat vattendrag.  Telefonen kan till exempel tappas i sjön under en båttur, berättar LokalTapiolas ersättningsrådgivare Polina Mustakartano.

Under sommarveckosluten besöker folk också olika evenemang där egendomsskador kan inträffa på grund av folkmängden och feststämningen.

- Det händer och sker alltid under festivaler men vi har inte fått in extra mycket skadeanmälan i anslutning till festivalerna, säger Mustakartano.

Mustakartano vill därför påminna alla festivalbesökare om att de ska vara extra noga med sin egendom.  Det är speciellt viktigt att hela tiden ha med sig alla värdefulla saker även om man skulle övernatta på en campingplats och hellre skulle lämna sakerna i tältet.

Pengar, kameror, elektronik eller andra värdeföremål som stulits från tältet ersätts inte. När man inte är i tältet ska man under festivalerna ta med sig alla värdefulla saker i väskan eller fickan.  Egendom som tas med ska även övervakas för att förhindra stöld. Med övervakning avses sådan ögonkontakt med egendomen att man kan ingripa om någon obehörig rör egendomen. Om egendomen inte övervakas, får man nödvändigtvis inte full ersättning för egendomen som blivit stulen.

Hemförsäkringen skyddar egendom

Skada på en mobiltelefon eller annan egendom ersätts från lösegendomsförsäkringen i hemförsäkringen.  LokalTapiolas hemförsäkringar med Omfattande och Lyx nivå omfattar plötsliga och oförutsedda skador såsom till exempel bräckage.  Reparation av en mobiltelefon som gått sönder eller en helt ny telefon ersätts med avdrag för självrisken.

Bekanta dig noggrannare med LokalTapiolas hemförsäkring här. Nya hemförsäkringskunder får till slutet av augusti 30 % rabatt på premien för hemmets lösegendom under första året när försäkringen köps på nätet. Köp en försäkring här.

Elektronik såsom telefoner, datorer och dyrare kameror ersätts i första hand genom att låta reparera dem.  Om det inte är möjligt eller lönsamt att reparera, betalas ersättning enligt återanskaffningspriset på en ny motsvarande produkt. Om föremålet ersätts med ett nytt inverkar egendomens ålder på ersättningsbeloppet.

Det lönar sig för kunden att för skadeanmälan utredareparationskostnaderna i förväg.  Kunden får själv välja det ställe där han vill att egendomen ska repareras.  Vid behov kan kunden även hänvisas till LokalTapiolas samarbetspartner.