Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet7.5.2018

Så här väljer du rätt kaskoförsäkring för din bil

Kaskoförsäkringarna erbjuds med många olika skydd och många har den åsikten att det inte alls lönar sig att teckna en frivillig försäkring för de allra billigaste fordonen. Hur väljer du alltså rätt kaskoförsäkring för din bil?

En frivillig bilförsäkring, dvs. kasko, ersätter till exempel skador som orsakas den egna bilen vid kollisioner och skadegörelse och som den lagstadgade trafikförsäkringen inte ersätter. Den obligatoriska trafikförsäkringen ersätter personskador och skador som orsakas motpartens bil eller annan egendom.

Vid val av kaskoförsäkring är den egna risktoleransen, bilens ålder och värde de viktigaste valkriterierna. Det lönar sig i allmänhet att försäkra en ny bil med en omfattande kaskoförsäkring som innehåller bland annat glasförsäkring och möjlighet till ersättande bil.

- Vid val av kasko ska man fundera på hur stor risk man själv vill bära vid en reparation av den egna bilens skador. Om en ny bil t.ex. kostar så mycket som en årslön och du dessutom har bostadslån, är det förnuftigt att försäkra bilen med en omfattande kaskoförsäkring, så att eventuella reparationskostnader vid en skada inte förstör den egna ekonomin, berättar Tapani Alaviiri LokalTapiolas direktör inom motorfordonsförsäkring.

- Valet av kaskoförsäkring påverkas också av hur mycket man kör och om man omedelbart behöver en ersättande bil när den egna bilen är på verkstad på grund av en skada. I vår mest omfattande kaskoförsäkring ingår ersättande bil för dessa fall, berättar Alaviiri.

Val av kaskoförsäkring för en begagnad bil

För begagnade bilar av olika åldrar ska man kanske främst fundera på hur omfattande det lönar sig att försäkra den egna bilen.

- De viktigaste kriterierna är dock ännu den egna risktoleransen, bilens ålder och värde. För en nyare begagnad bil som t.ex. är under fem år passar en omfattande kasko. Alaviita ger som råd att det lönar sig att kontrollera kaskoskyddet vartefter åren går.

För en begagnad bil som redan är några år gammal och har många kilometer på mätarställningen passar det enligt Alaviiri ofta med en Baskasko som innehåller en kollisionsförsäkring. I den mest begränsade kaskoförsäkringen Delkasko ingår inte kollisionsskydd, men fortsättningsvis skydd för t.ex. skadegörelse, avbrott i resa och brand. Dessa försäkringar rekommenderas för äldre bilar, vilka är över 15 år gamla.

- Om bilens försäljningsvärde är mycket lågt så kan det vara vettigt att förutom en trafikförsäkring enbart teckna en Delkasko och att spara i en separat reparationskassa för en eventuell kollisionsskada.  Reparationskostnaderna kan vara överraskande stora och i allmänhet värdesätter finländarna en låg självrisk och ett omfattande skydd i sin bilförsäkring så att det vid en skadesituation inte blir stora överraskningar i den egna ekonomin, berättar Alaviiri.

Bekanta dig med LokalTapiolas kaskoförsäkring.

Kasko ersätter för det mesta kollisioner

År 2017 registrerades närmare 190 000 kaskoskador för LokalTapiolas kunder. Typiska skador som ersätts från kaskoförsäkringen är kollisioner och söndriga vindrutor.

- Nästan hälften av alla trafikskador inträffar på parkeringsområden.  I dessa inträffar sällan personskador, men enligt vår skadestatistik var reparationskostnaderna över 1 000 euro i mer än hälften av de skador som inträffade på parkeringsplatser.