Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
21.12.2016

Ändringar i faktureringen av läkemedel som ersätts från arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringens centraliserade apoteksfakturering upphörde i slutet av år 2016.  Apoteken beviljar inte längre mediciner avgiftsfritt till patienter på grund av arbetsolycksfall och yrkessjukdom utan en betalningsförbindelse av försäkringsbolaget. Apoteken ger kunderna anvisningar om att först själv betala medicinerna, och därefter söka ersättning från försäkringsbolaget.

Till nuvarande ersättningskunder, vars mediciner ersätts från arbetsolycksfallsförsäkringen, har LokalTapiola under hösten 2016 skickat betalningsförbindelser eller ett informationsbrev om att faktureringen av mediciner ändrar. Med betalningsförbindelsen kan kunden få mediciner avgiftsfritt från apoteket. Om kunden till följd av ett arbetsolycksfall regelbundet har fått ersättning för mediciner, och inte har fått ett brev eller en betalningsförbindelse från LokalTapiola, kan du ringa telefontjänsten på numret (09) 453 3665 (mån-fre kl. 8-16).
LokalTapiola förbinder sig att betala medicinfakturorna enligt betalningsförbindelsen till apoteket. För att påskynda faktureringen rekommenderar vi att apoteken använder nätfakturering. Kundens försäkrings- eller skadenummer ska anges som betalningsförbindelsekod i fakturan.  LokalTapiolas aktuella nätfakturaadresser för fakturor som gäller skador hittar du på adressen www.lahitapiola.fi/vahinkolaskut

Tilläggsuppgifter om betalningsförbindelser och apoteksfakturering

Tilläggsuppgifter om begäran om betalningsförbindelse för skadade och apoteksfakturering fås på numret (09) 453 3665 (mån-fre kl. 8-16).