Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
17.11.2016

LokalTapiolas nya trafikförsäkring belönar för skadefri körning

Samma bonus för andrabilen, bästa bonusen för omsorgsfulla förare, en rättvisare ny prissättning och full bonus redan på 8 år.

LokalTapiola lanserar en helt ny trafikförsäkring för privatkunder i början av år 2017.  Trafikförsäkringsbonusen bildas i fortsättningen på basis av kundens personliga försäkrings- och skadehistoria.

Den nya trafikförsäkringen innebär att till exempel andra- och tredjebilen får samma bonus när försäkringarna finns i en persons namn.

–En skada på en av bilarna sänker dessutom inte bonusarna för alla bilar, vilket absolut är till fördel för kunden.  I prissättningen används även uppgifterna om körrätt och körkort så att all körerfarenhet med olika fordon kan vara till nytta för föraren och ge en högre startbonus. Detta är speciellt till fördel i nya försäkringar för unga goda förare säger enhetsdirektör Tapani Alaviiri från LokalTapiola Skadeförsäkring.

Trafikförsäkringsreformen grundar sig på ändringen av trafikförsäkringslagen som träder i kraft i början av 2017.

- Förnyelsen av trafikförsäkringslagen har gett oss möjlighet att bygga upp vår trafikförsäkring  på ett helt nytt kundorienterat sätt. Vår utgångspunkt är skadefri körning och att belöna goda förare.  I och med att bonus intjänas ännu snabbare vill vi också uppmuntra våra kunder till bättre trafikkultur, säger enhetsdirektör Tapani Alaviiri från LokalTapiola Skadeförsäkring.

En skada inverkar mindre än tidigare

Den mest synliga nya egenskapen är bonusen för andrabilen, vilket innebär att alla bilar får samma bonusprocent när försäkringarna är i en och samma persons namn.

–Om någon av bilarna drabbas av en skada, sjunker bonus bara för en bil – inte för kundens alla bilar.  En skada inverkar mindre på bonus i fortsättningen, bara -15 % i stället för nuvarande -20 %. Bonussänkningen kan förhindras genom att man använder bonusskyddet, som man intjänar efter att man kört 3 år skadefritt med maximibonus, säger Alaviiri.

Prissättningen för trafikförsäkringen för personbilar har även i övrigt förnyats. Inverkan av tillgängliga prissättningsfaktorer har preciserats i enlighet med den nya lagen för att ännu bättre motsvara riskerna, till exempel har premierna sänkts i de regioner där skaderisken är lägre. I praktiken innebär detta att prissättningen är mera rättvis för kunderna.

–I och med förnyelsen är prisnivån för vår trafikförsäkring och våra bonusförmåner mycket konkurrenskraftiga och vi vågar säga att den är den förmånligaste försäkringen för en omsorgsfull förare   som även omfattar vår utmärkta kundtjänst och vårt regionala betjäningsnätverk. Våra viktiga teman, som vi också har kunnat införa i vår nya trafikförsäkring, är skadefrihet och att stöda säkerheten för våra kunder, säger Tapani Alaviiri.

De nya bonusförmånerna kommer till försäljning från och med årsskiftet 2017 för alla bilar som försäkras av privatpersoner: för person-, paket- och lastbilar, bussar, specialbilar och husbilar.  Även våra nuvarande kunder kan vid behov byta sin försäkring till den nya försäkringen.

LokalTapiola inför bland annat följande nya egenskaper i trafikförsäkringen:
• Kundspecifik och personlig bonus
• Samma bonus för kundens alla bilar alltså sk. bonus för andrabilen
• En skada på en bil sänker inte bonus för alla bilar
• Startbonus för en ny försäkring och till en ny kund är minst 20 % eller till och med 30 %
o Förmån för skadefri körning: belöningsbonus redan för 4 skadefria år
• Maximibonus 80 % - Finlands högsta bonus för närvarande
• Bonus intjänas upp till maximibeloppet redan för 8 skadefria år
• En skada inverkar mindre på bonus – i fortsättningen bara -15 % i stället för nuvarande -20 %
• Bonusskyddet förnyas – är i fortsättningen personligt

De nya bonusförmånerna kommer till försäljning från och med årsskiftet 2017 för alla bilar som försäkras av privatpersoner: för person-, paket- och lastbilar, bussar, specialbilar och husbilar.  Även våra nuvarande kunder kan vid behov byta sin försäkring till den nya försäkringen.

Ytterligare information:
Tapani Alaviiri
enhetsdirektör, LokalTapiola Skadeförsäkring
040 4848 133

www.lahitapiola.fi/trafikförsäkringslagen