Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
30.5.2014

S-Förmånskort ger Bonus för LokalTapiolas försäkringar

Från och med början av juni får ägarkunder i S-gruppens handelslag Bonus för LokalTapiolas försäkringar för hushåll. Bonussamarbetet är en del av det strategiska samarbetet mellan LokalTapiola och SOK.

Ägarkunder får Bonus för betalda premier för försäkringar som tecknats av privatkunder och som LokalTapiola säljer och tillhandahåller.

Bonus beviljas då den som står som betalare av försäkringen registrerat att han eller hon vill ha Bonus för premierna. Registreringen börjar 2 juni.

LokalTapiola och S-gruppen har en lång gemensam historia och LokalTapiolas försäkringsutbud kompletterar S-gruppens tjänster till sina ägarkunder. Det fördjupade strategiska samarbetet kommer även att märkas på andra sätt i framtiden. S-gruppens och LokalTapiolas långa traditoner i det finska samhället, gemensamma värderingar samt likartade ägarstruktur bildar en bra grund för samarbetet.

Till följd av samarbetet mellan S-gruppen och LokalTapiola upphör S-gruppens samarbete med If. Samarbetet inom försäkring är en del av det fördjupade strategiska samarbetet och ett exempel på detta samarbete är fusionen av S-Banken och LokalTapiola Bank som slutfördes i maj.
S-gruppen har över 2,1 miljoner ägarkunder och LokalTapiola över 1,5 miljoner kunder. LokalTapiola upp-skattar att en stor del av kunderna får Bonus för LokalTapiolas försäkringar redan i år.

– LokalTapiola och S-gruppen ägs av sina kunder och fungerar regionalt. Tack vare samarbetet kan vi erbjuda ännu bättre lokala och landsomfattande förmåner till våra kunder, säger S-gruppens chefdirektör Taavi Heikkilä .

LokalTapiola har 19 regionbolag runtom i Finland samt en huvudstadsregionsenhet som fungerar som ett regionbolag. S-gruppen har å sin sida 220 självständiga regionala andelsaffärer runtom i Finland. Därtill omfattar S-gruppen åtta regionala Handelslag.

– Vi har stora förväntningar på samarbetet med Finlands ledande detaljhandelskedja. S-gruppens förmånskort är det mest kända och använda i Finland. Jag gror att vårt samarbete kan gynna kunderna både på ett landsomfattande plan samt i regionen, säger LokalTapiolas chefdirektör Erkki Moisander .

LokalTapiola har förberett sig för samarbetet genom att öka antalet personal i kundtjänsten samt genom att lansera en särskild registreringstjänst där man kan registrera sig per telefon. Om telefonkön blir lång är det lättast att sköta registreringen på Internet under adressen lahitapiola.fi/bonus.