Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab fungerar som förvaltare för alternativa investeringsfonder (AIFM) till de fastighets-, kapital-, skuldkapital-, aktie- och räntefonder som är i bolagets förvaltning.

Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt. Styrelsen fastställer bl.a. bolagets strategiplan och verksamhetsprinciper, årliga verksamhetsplaner och budget samt övervakar genomförandet av dem. Den fastställer även placeringsplanen och riskhanteringsplanen. Utveckling av tjänster för ägarkunder, placeringsfrågor och riskhantering betonas i styrelsearbetet inom bolagen i LokalTapiola-gruppen. Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelseledamöter

Ordförande Jari Eklund

vice ordförande Juha Malm

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

Hanna-Leena Pesonen

dekan och professor
Handelshögskolan vid Jyväskylä universitet

Pentti Kuusela

verkställande direktör

LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag 

Mirel Leino-Haltia

Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Arbetslivsprofessor (Professor of Practice)

Juha Malm

placeringsdirektör

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

Tapio Oksanen

direktör
Työllisyysrahasto

Ulla Sipilä

verkställande direktör
LokalTapiola Kainuu-Koillismaa Ömsesidigt Försäkringsbolag

Teemu Tähtinen

placeringsdirektör

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag