Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab fungerar som förvaltare för alternativa investeringsfonder (AIFM) till de fastighets-, kapital-, skuldkapital-, aktie- och räntefonder som är i bolagets förvaltning.

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning.

Revisor för LokalTapiola-gruppens bolag är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning.

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonders ordinarie revisor

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Timo Nummi, CGR.