Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings placeringsprinciper

Ansvarsfulla fastighetsplaceringar beaktas i varje skede av värdekedjan i LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning ända från placeraren till objektets användare.

Vad gäller miljöansvaret har LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning redan publicerat det tredje miljöprogrammet, där vi genom hantering av fastigheternas livscykel och som en aktiv företrädare för ägaren tar ansvar för att de undertecknade principerna genomförs. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning strävar efter att aktivt utveckla informationen om objektets miljöpåverkan och bredda personalens kompetens i miljöfrågor.

FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (PRI, Principles for Responsible Investment) omfattar sex principer vilka de som undertecknat avtalet förbinder sig att följa och främja på ett aktivt sätt. Förutom miljö-, samhälls- och förvaltningsaspekterna förpliktar underteckningen företagen att ensamma och tillsammans med andra aktörer inom branschen främja att principerna accepteras och används inom placeringsbranschen. Företagen förbinder sig att årligen utarbeta en rapport om verksamheten och framstegen i genomförandet av principerna. Av investeringsobjekten förutsätts tillräcklig information om vilken inverkan principerna haft.