Fastighetskapitalförvaltning

LähiTapiolan pääkonttori Espoossa

Vi förvaltar ansvarsfullt våra placerarkunders fastighetstillgångar. Vi erbjuder högklassiga och fungerande affärslokaler och bostäder enligt våra hyreskunders behov.

Vi förvaltar i Finland tillgångar på cirka tre miljarder euro och en fastighetsstock som är en miljon kvadratmeter.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab

Besöksadress: Norrskensvägen 7, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA
tfn 09 4531
fax 0291232915
våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)lokaltapiola.fi

FO-nummer 2074151-9
Nätfakturaadress 003720741519
Operatörens kod BAWCFI22


Vesa Eskoli

fastighetsplaceringsdirektör
Tfn 040 703 0551LähiTapiola Lokaltapiola

Reetta Räsänen

fastighetsdirektör
Tfn 050 390 2095


Kim Särs

fastighetsfonddirektör
Tfn 040 501 9981