Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fastighetskapitalförvaltning

Vi förvaltar ansvarsfullt våra placerarkunders fastighetstillgångar. Vi erbjuder högklassiga och fungerande affärslokaler och bostäder enligt våra hyreskunders behov.

Vi förvaltar i Finland tillgångar på cirka tre miljarder euro och en fastighetsstock som är en miljon kvadratmeter.

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning.

Revisor för LokalTapiola-gruppens bolag är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings ordinarie revisor 2013

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Mikko Haavisto, CGR.