Fastighetskapitalförvaltning

LähiTapiolan pääkonttori Espoossa

Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning består av moderbolaget LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab och bolagen som förvaltar fastighetsfonderna. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning, grundat 2007, förvaltar ett fastighetsbestånd på cirka 3,2 miljarder euro.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab

Besöksadress: Norrskensvägen 7, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA
tfn 09 4531
fax 02060 51047
våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)lokaltapiola.fi

FO-nummer 2074151-9
Nätfakturaadress 003720741519
Operatörens kod BAWCFI22


Produkter och tjänster

Individuell portföljförvaltning

  • Fastighetsplacering: Portföljstrategier och lönsamhetsstyrning
  • Transaktioner
  • Analyser och rapporter om fastighetsmarknaden och beståndet
  • Byggverksamhet och fastighetsutveckling

Fastighetsfonder

Koncept som samlar tjänsterna för hyresgäster (Huoleton tila)

  • Fastighetsledning: Kontors-, affärs-, logistik-, hotell- och bostadsfastigheter, uthyrning och hyresgästservice
  • Operativa fastighetstjänster och underhåll

Koncept som samlar tjänsterna för boende (Mutkaton koti)

Miljö- och energikompetens


Notera även

Tjänster inom fastighetskapitalförvaltning

Bekväma fastighetsplaceringar – direkt eller indirekt. Vi finner de lämpligaste fastighetsplaceringarna och de användbaraste placeringsinstrumenten åt dig.

Läs mer