Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola som arbetsgivare

LokalTapiola är en stor finländsk bolagsgrupp som erbjuder många typer av jobb till olika människor. LokalTapiola har över 3 000 anställda, varav nästan hälften arbetar i de 20 regionbolagen.

Hos oss kan du göra en karriär eller utvecklas genom att byta arbetsuppgifter.

Varför LokalTapiola?

I LokalTapiola har arbetstagarna och arbetsgivaren respekt för varandra. Vi främjar de anställdas kompetens, motivation och uthållighet på många olika sätt. Vi mäter välbefinnandet i arbetslivet regelbundet och utvecklar våra responssystem. Personalen motiveras bl.a. genom resultatlön.

Belönande

Vi erbjuder personalen bl.a. följande förmåner (förmånerna i LokalTapiola-gruppens regionbolag kan vara andra):

  1. Motiverande resultatlön

  2. Vinstandel i personalfonden

  3. Förmånligare försäkringar och banktjänster

  4. Förmåner i anknytning till LokalTapiolas placeringsfonder

  5. Omfattande företagshälsovård och program för välbefinnande på arbetsplatsen

  6. Lunchförmån

  7. Flexibla arbetstider

  8. Möjligheter till utbildning och arbetsrotation

LokalTapiola Akademi

LokalTapiola Akademi ansvarar för hela bolagsgruppens kompetensutveckling och erbjuder utvecklingsmetoder för personalen, chefer och ledningen. Akademin ser till att bolagsgruppen har den kompetens som strategin kräver.

Akademins tjänster inkluderar bl.a. utveckling av försäljningsarbete, försäljningsledning, kundservice, chefsarbete och expertis. Kompetensutvecklingen ökar framförallt kunskaperna om produkter och tjänster. Utvecklingen sker med hjälp av virtuell utbildning, e-lärande och närundervisning.