Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön (jäljempänä Yhtiöt) hallituksia henkilöstöön ja palkitsemiseenliittyvien asioiden käsittelyssä.

Valiokunnan muodostavat valiokunnan puheenjohtajana toimiva LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä 2-4 muuta LähiTapiola-ryhmästä riippumatonta hallituksen jäsentä, joista osa valitaan LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja osa LähiTapiola Henkiyhtiön hallitusten jäsenten keskuudesta.

Valiokunta käsittelee ja valmistelee hallitukselle mm. seuraavia asioita:

  • LähiTapiola-ryhmän henkilöstöstrategia ja henkilöstöpolitiikka
  • Yhtiöiden henkilöstö- ja seuraajasuunnittelu
  • Yhtiöiden johtoryhmien suoriutumisten, kapasiteetin ja potentiaalin arviointi sen varmistamiseksi, että Yhtiöillä on edellytykset niiden strategian ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamiseksi
  • Yhtiöiden toimitusjohtajien ja toimitusjohtajien sijaisten nimitykset sekä heidän palkkauksensa ja muut taloudelliset etuudet
  • Yhtiöiden vastuullisten vakuutusmatemaatikkojen, yhtiöryhmän riskienhallinnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja säännösten noudattamista valvovasta toiminnosta vastaavien henkilöiden sekä Yhtiöiden toimitusjohtajalle raportoivien johtajien nimitykset sekä heidän palkkauksensa ja muut taloudelliset etuudet
  • LähiTapiola-ryhmän ja Yhtiöiden johtamisesta vastaavien sekä hallituksen nimeämien muissa keskeisissä tehtävissä toimivien henkilöiden sopivuuden ja luotettavuuden varmistamista koskevat toimintaperiaatteet ja arvioinnit
  • LähiTapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen
  • LähiTapiola-ryhmän ja Yhtiöiden johdon ja henkilöstön palkitsemisperiaatteet ja henkilöstöetuudet
  • LähiTapiola-ryhmän ja Yhtiöiden johdon ja henkilöstön vuosittaiset tulospalkkioperusteet, -tavoitteet ja –mittarit
  • Yhtiöiden johdon vuosittaiset tulospalkkioiden toteumat

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta säännöllisesti vähintään 2 kertaa
vuodessa. Valiokunta on aloittanut toimintansa vuoden 2018 alussa.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet:

Koponen Juha LähiTapiola

Koponen Juha

Hallitusten puheenjohtaja

Kallio Anu LähiTapiola

Anu Kallio

Toimitusjohtaja

Humana Finland (1.3.2020 alkaen)

Sami Kulla

Toimitusjohtaja
Buorre Oy Ab

Olli Latola

OTK, varatuomari

Kati Sulin

Liiketoimintajohtaja
DNA Oyj