Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön (jäljempänä Yhtiöt) hallituksia henkilöstöön ja palkitsemiseenliittyvien asioiden käsittelyssä.

Valiokunnan muodostavat valiokunnan puheenjohtajana toimiva LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä 2-4 muuta LähiTapiola-ryhmästä riippumatonta hallituksen jäsentä, joista osa valitaan LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja osa LähiTapiola Henkiyhtiön hallitusten jäsenten keskuudesta.

Valiokunta käsittelee ja valmistelee hallitukselle mm. seuraavia asioita:

  • LähiTapiola-ryhmän henkilöstöstrategia ja henkilöstöpolitiikka
  • Yhtiöiden henkilöstö- ja seuraajasuunnittelu
  • Yhtiöiden johtoryhmien suoriutumisten, kapasiteetin ja potentiaalin arviointi sen varmistamiseksi, että Yhtiöillä on edellytykset niiden strategian ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamiseksi
  • Yhtiöiden toimitusjohtajien ja toimitusjohtajien sijaisten nimitykset sekä heidän palkkauksensa ja muut taloudelliset etuudet
  • Yhtiöiden vastuullisten vakuutusmatemaatikkojen, yhtiöryhmän riskienhallinnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja säännösten noudattamista valvovasta toiminnosta vastaavien henkilöiden sekä Yhtiöiden toimitusjohtajalle raportoivien johtajien nimitykset sekä heidän palkkauksensa ja muut taloudelliset etuudet
  • LähiTapiola-ryhmän ja Yhtiöiden johtamisesta vastaavien sekä hallituksen nimeämien muissa keskeisissä tehtävissä toimivien henkilöiden sopivuuden ja luotettavuuden varmistamista koskevat toimintaperiaatteet ja arvioinnit
  • LähiTapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen
  • LähiTapiola-ryhmän ja Yhtiöiden johdon ja henkilöstön palkitsemisperiaatteet ja henkilöstöetuudet
  • LähiTapiola-ryhmän ja Yhtiöiden johdon ja henkilöstön vuosittaiset tulospalkkioperusteet, -tavoitteet ja –mittarit
  • Yhtiöiden johdon vuosittaiset tulospalkkioiden toteumat

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta säännöllisesti vähintään 2 kertaa
vuodessa. Valiokunta on aloittanut toimintansa vuoden 2018 alussa.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet:

Koponen Juha

Pääjohtaja,
hallitusten puheenjohtaja

Anu Kallio

Toimitusjohtaja

Humana Finland (1.3.2020 alkaen)

Sami Kulla

Toimitusjohtaja
Buorre Oy Ab

Olli Latola

OTK, varatuomari

Kati Sulin

Toimitusjohtaja
Ifolor Oy