Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Hallintoneuvosto

Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallintoneuvoston, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa.

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa hallintoneuvostovalinnat tehdään vakuutuksenottajien ja LähiTapiola-ryhmän hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan ehdotusten perusteella.Tämän lisäksi kullakin LähiTapiola-ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä tulee olla vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Tällä hetkellä LähiTapiola Vahinkovakuutuksen hallintoneuvostoon kuuluu 43 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään siihen, että hallintoneuvoston kokoonpano vastaisi yhtiön asiakaskannan rakennetta asiakaslohkokohtaisen ja alueellisen maksutulojakauman mukaan. Lisäksi otetaan huomioon esteellisyysperiaatteet, joiden mukaan esteellisiä hallintoneuvoston jäseniksi ovat kilpailevan finanssiryhmän palveluksessa tai hallinnossa toimivat henkilöt.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • valita ja vapauttaa hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä määrätä jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
  • vahvistaa ryhmän ja yhtiön strategia
  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka yhtiön organisaation olennaista muuttamista
  • päättää esityksestä yhtiökokoukselle koskien yhtiön sulautumista, jakautumista, vakuutuskannan tai sen osan luovutusta tai muuta vastaavaa rakennejärjestelyä sekä yhtiön yhtiömuodon muuttamista vakuutusosakeyhtiöksi
  • päättää esityksestä yhtiökokoukselle koskien yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista

Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa sekä tarvittaessa hallituksen ohella kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Hallintoneuvoston kokoukset ja palkkiot

Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 500 euroa ja varapuheenjohtajille 2 250 euroa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön I luokan mukaan.