Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Työjärjestyksen mukaan hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • Yhtiön strategiasuunnitelmien, tärkeimpien toimintaperiaatteiden ja -politiikkojen sekä toimintasuunnitelmien ja budjettien vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvonta.
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen.
  • Organisaatiorakenteen vahvistaminen.
  • Toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä yhtiön johdon edustajien nimittäminen ja toimisuhteiden ehdoista päättäminen.
  • Palkkaus-, palkkiointi- ja kannustinjärjestelmien vahvistaminen.
  • Sijoitussuunnitelman vahvistaminen ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä sijoitussuunnitelmien noudattamisen valvonta.
  • Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman vahvistaminen ja niiden noudattamisen valvonta.
  • Päättäminen muista asioista, joista voi aiheutua yhtiölle laajoja tai kauaskantoisia seurauksia.

Palvelujen kehittäminen omistaja-asiakkaille, sijoitusasiat ja riskien hallinta korostuvat LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallitusten työskentelyssä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen jäsenet

Koponen Juha

Pääjohtaja,
hallitusten puheenjohtaja

valittu tehtävään toistaiseksi

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

1.1.2022 - 31.12.2024

Timo Laakso

Talous- ja kehittämisjohtaja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

1.1.2021 - 31.12.2023

Olli Latola

OTK, varatuomari

1.1.2022 - 31.12.2024

Mirel Leino-Haltia

Kauppatieteiden tohtori (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Työelämäprofessori (Professor of Practice)

1.1.2023 - 31.12.2025

Antti Pulkkanen

Toimitusjohtaja

LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö

1.1.2021 - 31.12.2023

Kati Sulin

Toimitusjohtaja
Ifolor Oy

1.1.2023 - 31.12.2025

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Henkiyhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä osa on päätoimisia osa sivutoimisia. Yksi hallituksen jäsenistä edustaa LähiTapiola-ryhmään kuuluvia alueyhtiöitä. Hallituksen puheenjohtajana toimii LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenellä tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hallituksessa on oltava edustettuna sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiölain toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Lisäksi hallituksessa tulee olla säädösten edellyttämä riittävä kollektiivinen osaaminen, jolla varmistetaan yhtiön ammattimainen johtaminen ja valvonta. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville päätoimisille hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita. Hallituksen LähiTapiola-ryhmästä riippumattomille jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota 3 500 euroa ja alueyhtiöitä edustaville jäsenille 1 750 euroa kuukaudessa. Jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.