Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Hallintoneuvosto

Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallintoneuvoston, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa.

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön yhtiökokouksessa hallintoneuvostovalinnat tehdään vakuutuksenottajien ja LähiTapiola-ryhmän hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan ehdotusten perusteella. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Tällä hetkellä LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 31 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään siihen, että kokoonpano vastaisi yhtiön asiakaskannan rakennetta asiakaslohkokohtaisen ja alueellisen maksutulojakauman mukaan. Lisäksi otetaan huomioon estellisyysperiaatteet, joiden mukaan esteellisiä hallintoneuvoston jäseniksi ovat kilpailevan henkivakuutusyhtiön palveluksessa tai hallinnossa toimivat henkilöt.

Hallintoneuvoston tehtävät

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • valita ja vapauttaa hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä määrätä jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka yhtiön organisaation olennaista muuttamista
  • päättää esityksestä yhtiökokoukselle koskien yhtiön sulautumista, jakautumista, vakuutuskannan tai sen osan luovuttamista tai muuta vastaavaa rakennejärjestelyä sekä yhtiön yhtiömuodon muuttamista vakuutusosakeyhtiöksi
  • päättää esityksestä yhtiökokoukselle koskien yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista. Hallintoneuvosto voi lisäksi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä sekä tarvittaessa hallituksen ohella kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Hallintoneuvoston kokoukset ja palkkiot

Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 500 euroa ja varapuheenjohtajille 2 250 euroa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön I luokan mukaan.