Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pohjoinen 29.2.2024

Maatilojen palokuormissa ja lämmitystarpeissa piilee riskit suuriin vahinkoihin

LähiTapiola Pohjoisen maatila-asiantuntija Jari Leskinen vieraili liminkalaisella Sohlon tilalla. Vaikka tilan yleistilanne onkin kiitettävä, teki Leskinen useampia kehitysehdotuksia tilan turvallisuuden parantamiseksi.

Jaana ja Tuomas Sohlon maatilan toimintaan kuuluu maidontuotantoa, lihahiehoja ja viljelyä. Kooltaan tila on keskikokoinen, niin sanotusti yhden robotin navetta, jossa nautoja on yhteensä 130 kappaletta ja näistä lypsäviä lehmiä 70. Sohlot kertovat tilan toiminnan olevan tällä hetkellä halutussa koossa ja sen työllistävän heidän lisäkseen kaksi ulkopuolista työntekijää sekä yhden osa-aikaisen työntekijän.

LähiTapiola Pohjoisen maatila-asiantuntija Jari Leskinen vierailee tilalla turvallisuuskartoituksen merkeissä. Kierros aloitetaan kotitalon pirtistä, kiertäen saunan kautta ulkotiloihin: hevostalliin, korjaamotilaan, varastoon ja navettaan. Leskinen kertoo, että riskienhallinta jaotellaan ympäristö-, palo- ja henkilövahinkoihin ja hän tarkastelee näitä osa-alueita kierroksen aikana.

Onko tilalla käynyt tähän mennessä isompia vahinkoja?

– Ei ole, Tuomas Sohlo vastaa ja koputtaa puista pirtinpöytää.

Vuoden alun pahimmat paukkupakkaset ovat näillä näkymin jo takana päin, mutta Limingassa käy silti viima. Kovien pakkasten myötä lisälämmittämiselle voi tulla yllättävä tarve ja maatiloilla on voitu tehdä nopeitakin ratkaisuja.

– Lisälämmittimiä asentaessa tulee olla tarkkana, että ne asennetaan siten, ettei palavaa materiaalia ole läheisyydessä. Toinen asia, johon pitää kiinnittää huomiota on se, että kestävätkö sulakkeet ja liitännät varmasti, kun niihin lisätään vastusta, Leskinen sanoo.
Sohlon tilalta löytyy hyvin käsisammuttimia eri tiloista, mutta niitä tulee lisätä vielä esimerkiksi hevostalliin ja asuintiloihin.

Leskinen katselee ympärilleen ja tekee huomion:

– Voisitte myös lisätä yhden käsisammuttimen piha-alueelle ja sijoittaa sen niin, että siihen on tarvittaessa vapaa pääsy.

Hän muistuttaa käsisammuttimien merkintätarroista, jotta tarvittaessa tilan huonommin tuntevat henkilöt voivat osallistua sammutustöihin. Pelkkä käsisammuttimien hankinta ei kuitenkaan riitä, vaan niitä pitää osata käyttää ja ne on myös tarkastettava tasaisin väliajoin. LähiTapiolan asiakkaiden etuna on veloitukseton sammutintarkastus, jonka voi tarvittaessa tilata myös käymään maatilalla.

Palovaroitinjärjestelmästä turvaa koko tilalle

– Navetan sähköpääkeskuksen johtojen läpiviennit tulisi tiivistää palamattomalla uretaanilla, Leskinen sanoo ja osoittaa johtorykelmää.

Palovaroitinjärjestelmä on asennettu Sohlojen navettaan muutama vuosi sitten. Järjestelmä antaa aikaa reagoida paloon ja alkusammuttamisella voidaan estää suuretkin vahingot. Asennettu ja tarkastettu maatilan palovaroitinjärjestelmä alentaa myös palovakuutusmaksua.

Kierros jatkuu, Leskinen kyselee ja tekee huomioita. Hän kirjaa lehtiöönsä, että tilalla tulee teettää sähkötarkastus. Sähkö-, palo- ja ympäristötarkastukset kuuluvat maatilan pakollisiin tarkastuksiin. Laki edellyttää esimerkiksi sähkötarkastusta tehtäväksi 10 vuoden välein, mikäli sulakekoko ylittää 35A. LähiTapiola kuitenkin suosittelee teettämään tarkastukset viiden vuoden aikavälillä. Sähkötarkastus on hyvä tehdä maatilaolosuhteissa myös alle 35A sulakekoon kohteisiin, vaikka sitä ei ole laissa määrättykään.

– Maatiloilla sähkölaitteiden käyttömäärät ovat isoja ja rasitus vaihtuvien olosuhteiden vuoksi tavallista kovempaa, minkä takia suosittelemme tarkastuksia lakia useammin.

Paloriskien havainnointia tarkalla silmällä

Turvallisuuskierroksen aikana Leskinen tekee pistokokeen ja kokeilee lähtevätkö työkoneet suorilta käyntiin. Eivät lähde, ja hyvä niin. Tämä tarkoittaa sitä, että päävirtakytkimet on laitettu oikeaoppisesti kiinni. Pienillä teoilla voi vaikuttaa suuresti paloriskeihin, sillä työkoneiden sisältämä palokuorma on suuri ja voi lisätä palon aiheuttamia vahinkoja merkittävästi. Moottorityökoneet on hyvä suojata automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Korjaamotilassa Leskinen vinkkaa, että erilaiset aerosolit, liuottimet ja muut herkästi syttyvät materiaalit tulee säilyttää omassa kipinäsuojatussa kaapissaan. Tämän lisäksi palavat materiaalit tulee viedä toisaalle mahdollisten tulitöiden ajaksi tai suojata ne esim. sammutuspeitteellä.

Kierroksen jälkeen Leskinen summaa tilan turvallisuustasoa yhteen.

– Sohlon tilan turvallisuustaso on parantunut vuosien varrella ihailtavasti, sammuttimia on riittävästi, koneissa on päävirtakytkimet ja niitä muistetaan käyttää. Pienkuormaajassa on automaattisammutinjärjestelmä. Valaisimien ja sähkölaitteiden kunnosta huolehditaan säännöllisesti ja polttoainesäiliöt on sijoitettu reilun etäisyyden päähän rakennuksista omaan valuma-altaalliseen koppiin. Muutenkin toiminnassa käytetään harkintaa, eikä tilalla havaittu henkilöriskejä.

– Olemme keskustelleet Sohlon tilalle turvatila-alennuksen antamisesta sen jälkeen, kun mahdolliset sähkötarkastuspuutteet on korjattu ja antamani muutostyöt toteutettu, Leskinen sanoo.

Ilmoittaudu sammutintarkastusetuun – Vain toimiva käsisammutin auttaa | LähiTapiola (lahitapiola.fi)