Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Uusimaa 15.2.2024

LähiTapiola Uusimaan vuosi 2023: Korvausmenot kasvoivat tuntuvasti – yli 95 % vahingoista korvattiin

LähiTapiola Uusimaan asema vahvana ja vakavaraisena elämänturvayhtiönä puhutteli epävarmana aikana. Riskitietoisuuden kasvu ja huoli hoitoon pääsystä lisäsivät vakuutusten kysyntää. LähiTapiola Uusimaan kasvu oli vuonna 2023 voimakas. Maksutulo kasvoi 6,3 prosenttia. Vuoden aikana maksoimme vahinkovakuutuksesta 49,5 miljoonaa korvauksia. Korvaushakemuksista korvattiin yli 95 prosenttia, kolme neljästä sai korvauspäätöksen vuorokauden sisällä.

LähiTapiola Uusimaan vakuutusmaksutulo kasvoi viime vuonna 6,3 prosenttia edeltävästä vuodesta ja oli yhteensä 64,7 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde säilyi erinomaisella tasolla ollen 269 prosenttia. Kasvatimme ajoneuvojen markkinaosuuttamme. Yhtiön liiketulos oli 5,9 miljoonaa euroa ja kokonaistulos nousi 7,7 miljoonaan euroon johtuen sijoitustoiminnan positiivisesta kehityksestä.

- Vahvan vakavaraisuutemme johdosta pystymme turvaamaan omistaja-asiakkaidemme elämää ja liiketoimintaa myös epävarmoina aikoina, kertoo LähiTapiola Uusimaan toimitusjohtaja Erik Valros.

Yli 54 000 vahinkoa ja 230 000 yhteydenottoa - asiakkaalle korvauspäätös päivässä ja vastaus alle kahdessa minuutissa

LähiTapiola Uusimaan omistaja-asiakkaille sattui vuonna 2023 yli 54 000 vahinkoa. Korvauksia vahingoista maksettiin noin 49,5 miljoonaa euroa. Vahingoista korvattiin 95 prosenttia ja yli kolme neljästä sai ratkaisun korvaushakemukseensa samana tai seuraavana päivänä.

- Vahinkojen määrä kasvoi vuonna 2023 noin 24,7 prosenttia edelliseen vuoteen. Inflaatio lisäsi korvausmenoa 5-10% vahinkolajista riippuen. Vahinkomäärät kasvoivat selvästi vakuutuskantaa enemmän ajoneuvovahingoissa. Myös henkilövahingoissa kuten sairaus-, yksityistapaturma- ja matkavahingoissa sekä lemmikkieläinten vahingoissa on selvää nousua, sanoo Valros.

Yhtiön asiakasmäärä kasvoi lähes ennätyksellisesti. Vuoden 2023 lopussa LähiTapiola Uusimaan asiakasmäärä oli 80 700, lisäystä vuoden alusta oli yli 1 200 asiakasta. Uusien asiakkaiden lisäksi nykyasiakkaiden pysyvyys kehittyi positiivisesti.

Asiakasmäärän nousu näkyi myös yhteydenotoissa. Vuoden aikana asiakaskontakteja oli kahdeksalla toimistolla, puhelimessa, verkkopalvelussa ja chatissa yli 240 000 kappaletta.

- Kasvaneista yhteydenotoista huolimatta vastasimme kaikkiin puheluihin keskimäärin alle kahdessa minuutissa. Oman organisaation hyvän myynnin lisäksi myös verkkomyynti kasvoi 25 prosentilla. Onnistumista oli monella saralla, iloitsee Valros.

Yhteiskunnallinen vaikutus Uudellamaalla oli jälleen merkittävä

LähiTapiola Uusimaan paikallinen vaikuttavuus on alueella merkittävä. Vahva tahtotila edesauttaa oman toimialueen ihmisten, yhteisöjen ja yritysten hyvinvointia sekä toimintaa näkyy konkreettisina lukuina.

Yhtiön alueellinen verojalanjälki oli noin 20 miljoonaa euroa. Omistaja-asiakkaille maksettiin S-ryhmän Bonusta 2 miljoonaa euroa ja keskittämisetua 5,5 miljoonaa euroa. Ostimme palveluita paikallisilta yrityksiltä ja korvauskumppaniltamme noin 20 miljoonan euron edestä.

LähiTapiola Uusimaa lahjoitti Lähilahjoituksena vuonna 2023 yhteensä 94 700 euroa yhteensä seitsemälle projektille, organisaatiolle ja yhdistykselle. Tarkistimme asiakkaidemme sammuttimia yli 4 300 kappaletta, koulutimme 430 viidesluokkalaista hätäensiavussa yhteistyössä SPR:n kanssa ja 120 asiakasta tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutuksella. Lahjoitimme myös viisi pelastusrengasta alueellamme.

Vuosi 2023 oli niin liiketoiminnallisesta näkökulmasta kuin vastuullisuusnäkökulmasta katsottuna kokonaisuudessaan LähiTapiola Uusimaalle varsin hyvä.

- Inflaatiopaineet ja korkojen nousu tekivät vuodesta poikkeuksellisen. Huolimatta toimintaympäristön haasteista onnistuimme vuonna 2023 varsin hyvin lähes kaikilla mittareilla. Kiitos henkilöstölle ja omistaja-asiakkaille, tästä on hyvä jatkaa uusimaalaisten elämänturvaamista, kiittelee Valros.