Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pirkanmaa 14.2.2024

LähiTapiola Pirkanmaan vuosi 2023: perustehtävän äärellä - korvauksia maksettiin 51,4 miljoonaa euroa

LähiTapiola vakavaraisena ja palvelevana vakuutusyhtiönä puhutteli epävarmana aikana. Riskitietoisuuden kasvu ja huoli hoitoon pääsystä lisäsivät vakuutusten kysyntää. LähiTapiola Pirkanmaan liiketulos kasvoi 9,8 miljoonaan ja kokonaistulos 11,8 miljoonaan.

LähiTapiola Pirkanmaan avainlukuja 1-12 2023 (1-12 2022):

 • Omistaja-asiakkaita vuoden lopussa 106 276 (kasvu 3 571 asiakasta, + 3,5 %)

 • Liikennevakuutuksen markkinaosuus 31,1 % (+0,4 %)

 • Asiakashyvitykset 6,2 milj. € (5,9 milj. €)

 • S-ryhmän Bonus vakuutusmaksuista 2,4 milj. € (2,1 milj. €)

  VAHINKOVAKUUTUS:

 • Maksutulo 75,4 milj.€ (70,0 milj. €, muutos vuoden takaiseen + 7,8 %)

 • Vahinkovakuutuksesta maksettiin korvauksia 51,4 milj. euroa (+12 %)

 • Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua 96,4 % (98,2 %)

 • Riskisuhde 65,1 % (67,5 %)

 • Toimintakulusuhde 31,4 % (30,6 %)

 • Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 4,9 % (-6,8 %)

 • Liiketulos 9,8 milj. € (-5,6 milj. €)

 • Kokonaistulos 11,8 milj. € (-12,8 milj. €)

 • Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa 262,0 % (291,9 %)

LähiTapiola Pirkanmaan vakuutusmaksutulo kasvoi viime vuonna 7,8 prosenttia edeltävästä vuodesta ja oli yhteensä 75,4 miljoonaa euroa. Vakuutusteknistä katetta paransivat myös kertaluonteiset laskuperustemuutokset sekä henkilövahinkojen osalta eläkevarausten purkautuminen. Sijoitusmarkkina nosti kokonaistulosta, kun sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin kohentui vuoden 2022 negatiivisista luvuista 4,9 prosenttiin. Yhtiön vakavaraisuusasema on vahva, vakavaraisuussuhde on 262 prosenttia.

Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden muutokset ja huoli hoitoon pääsystä on saanut monet hakemaan mielenrauhaa omaehtoisesta varautumisesta. Vapaaehtoisten henkilövakuutusten myynti kasvoi 11,7 prosenttia. Riskihenkivakuutuksen myynti kasvoi sekin 20,4 prosenttia edellisvuodesta.

Ajoneuvovakuuttamisessa markkinaosuus kohosi 31,1 prosenttiin. Tampereen seutukunnan kasvaessa viime vuonna 7 311 asukkaalla, LähiTapiola Pirkanmaan asiakasmäärä kasvoi 3 461 asiakkaalla.

- LähiTapiolan tehtävänä on tarjota suomalaisille oikeaa ja riittävää turvaa terveyden, talouden ja omaisuuden varalle. Vakuutusliiketoimintamme kasvoi, ja positiivinen vire sijoitusmarkkinoilla paransi merkittävästi tulostamme edellisvuoteen nähden. Olen erittäin tyytyväinen, että pystyimme tarjoamaan vankkumatonta turvaa omistaja-asiakkaidemme elämään ja liiketoimintaan myös talouden epävarmoina aikoina. Kiitän asiakkaitamme luottamuksesta ja henkilöstöämme hyvästä työstä, sanoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä .

Yli 60 000 vahinkoa ja korvaus useimmille vuorokauden kuluessa

Pirkanmaalaisille sattuneiden vahinkojen määrä jatkoi koronapandemian jälkeistä kasvuaan. Vuonna 2023 LähiTapiola Pirkanmaan omistaja-asiakkaille sattui yli 60 000 vahinkoa. Näistä yhtiö maksoi korvauksia noin 51,4 miljoonaa euroa. Hintojen, asiakasmäärän ja vahinkomäärien nousu näkyivät maksetuissa korvauksissa, jotka kasvoivat kokonaisuudessaan 12,6 prosenttia. Suhteellisesti eniten, 28,9 prosenttia, maksetut korvaukset kasvoivat tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksissa.

Suurilta palovahingoilta ei voitu välttyä viime vuonna. Alkuvuonna korostuivat kerrostaloissa sattuneet saunapalot, ja loppuvuonna tapahtui useampikin omakotitalon palo.

- Asiakasmäärämme kasvu ja koronan jälkeen paluu normaalin arkeen johtivat siihen, että vahinkoja sattui enemmän ja vakuutukset tulivat yhä useammalle tarpeeseen. Vahinkoja korvattiin kymmenistä euroista aina satoihin tuhansiin asti. Vilkkaasta vuodesta huolimatta yli kolme viidestä sai ratkaisun korvaushakemukseensa vuorokauden kuluessa, kertoo LähiTapiola Pirkanmaan korvaustoiminnasta ja liiketoiminnan tuesta vastaava johtaja Antti Määttänen .

LähiTapiola Pirkanmaa aloitti kesällä tamperelaisen autopurkamon kanssa kokeilun, jonka aikana yhtiö myy purettavaksi suurimman osan lunastamistaan henkilö- ja pakettiautoista. Uudella toimintamallilla edistetään kiertotaloutta ja parannetaan autojen hyötyosien ja teknisten osien nopeaa paikallista saatavuutta. Purkuun myytyjen autojen korinosia käytetään yhteistyökorjaamoilla LähiTapiola Pirkanmaan asiakkaiden autojen vauriokorjauksiin. Puolen vuoden karenssiajan jälkeen autojen korinosat ovat vapaasti myytävissä kaikille toimijoille. Purkuautojen kaikki muut osat ovat kaikille toimijoille heti vapaasti hankittavissa ilman karenssiaikaa.

- Edistämällä hyötyosien tuotantoa ja käyttöastetta, kannamme vastuuta kiertotalouden eteenpäin viemisestä. Samalla asiakkaamme hyötyvät, kun ajoneuvojen osia saadaan nopeammin ja korjausajat lyhenevät. Näin arjen häiriintyminen voidaan minimoida ajoneuvovahinkotilanteissa, kertoo Määttänen.

Osa tuloksesta palautuu Pirkanmaalle

Yhtiön omistaja-asiakkaille kertyi keskittämisetuja 6,2 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista 2,4 miljoonaa euroa S-ryhmän Bonusta. LähiTapiola Pirkanmaa maksoi erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä 22 miljoonaa euroa.

- Meidät omistavat 106 000 asiakastamme, eivät ulkopuoliset sijoittajat. Siksi tuloksemme pitääkin näkyä erityisesti asiakkaille sekä rahallisena hyötynä että jatkuvasti parantuvina palveluina, toimitusjohtaja Metsälä sanoo.

Osa tuloksesta käytetään myös lähiyhteisön hyväksi. Vuonna 2023 LähiTapiola Pirkanmaa lahjoitti 60 000 euroa pirkanmaalaiseen turvallisuuteen sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Yhtiö tuki myös sammutintarkastuksia ja 5.-luokkalaisten Sankarikoulutuksia, eli ensiapukoulutuksia, yli 75 000 eurolla sekä sponsoroi noin 50 paikallista toimijaa yli 200 000 eurolla.

- Korvaamme kun jotain sattuu, mutta pyrimme myös ennaltaehkäisemään ettei mitään sattuisi. Viime vuonna tarkastimme rivitalojen yläpohjien palo-osastointeja ja nostimme valtakunnalliseen keskusteluun rakennusvirheistä johtuvat paloturvallisuuspuutteet. Toimimme tässä teemassa jatkossakin aktiivisesti tilanteen parantamiseksi, johtaja Määttänen kertoo.

Henkilöstömme määrä on vuonna 2023 kasvanut 12 henkilöllä. Tätä selittää yhtiön pitkäaikainen kasvu. Alkaneen vuoden aikana yhtiö tulee keskittymään asiakaskokemuksen parantamiseen.

- Vakuuttaminen ja siihen liittyvät osaamistarpeet kasvavat lainsäädännön, turvallisuusympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa. Autamme asiakkaitamme oikean ja riittävän turvan tason hahmottamisessa, ja mahdollistamme vakuutusten hankinnan ja asioinnin sekä kasvokkain että digitaalisissa kanavissa. Tänä vuonna satsaamme erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämiseen, jolloin asiointi mahdollistuu entistä paremmin asiakkaiden valitsemassa paikassa ja ajankohdassa, toimitusjohtaja Metsälä toteaa.

Lisätiedot:

Minna Metsälä, toimitusjohtaja, LähiTapiola Pirkanmaa, puh. 050 590 1232, minna.metsala@lahitapiola.f i

Antti Määttänen, johtaja, korvaukset ja liiketoiminnan tuki, LähiTapiola Pirkanmaa, puh. 0400 568 588, antti.maattanen@lahitapiola.fi