Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa10.6.2024

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan lahjoitusten avulla voidaan rajata maastopaloja ja löytää ihosyöpää

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa lahjoitti tänä keväänä tehdyillä hallituksen päätöksillä 10 000 euroa Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialueen pelastustoimelle ja 5 000 euroa Pohjanmaan Syöpäyhdistykselle Etelä-Pohjanmaan alueelle. Lahjoitukset tehdään vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullisiin tekoihin varatusta käyttörahastosta. Rahaston tarkoituksena on edistää toimialueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

Kuvassa vasemmalta lukien: Keijo Kangastie, Sirpa Hakala-Ostensen, Harri Setälä ja Kari Niemelä.

Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialueen pelastustoimelle lahjoitettiin 10 000 euroa sadetinten hankintaan. Ehdotuksen lahjoituksesta teki pelastuspäällikkö Keijo Kangastie ja perustelut olivat painavat.

– Olen todella iloinen, että LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa huomioi esitykseni sadetinten hankinnasta. Sadettimet ovat kohtuullisen uusi keksintö ja niiden avulla pystytään maastossa toimimaan tehokkaasti silloinkin, kun miehistöä on vähemmän saatavilla. Tämän lahjoituksen avulla saamme maakunnan alueen kaikkiin paloautoihin vähintään 3–4 sadetinta. On todella tärkeää, että voimme sadetinten avulla rajata paloa ja estää tehokaasti palon leviäminen. Myös jälkisammutuksen ja lyhyiden muonitustaukojen aikana sadettimet hoitavat alueen kastelua, kertoo Kangastie.

– LähiTapiola -ryhmän vastuullisuuden painopistealueista yksi on arjen turvallisuus ja pelastustoimen työ on juuri sitä. Maakunnassa on ollut viime vuosina lukuisia tilanteita, joissa maastopaloja sammuttamaan on tarvittu useita pelastuslaitoksen yksiköitä ja paljon miehistöä. Tänäkin keväänä on saatu lukea maakuntalehdestä lukuisista maastopaloista. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa varustehankinnat ovat pelastustoimellakin kriittisen tarkkailun alla. Halusimme mahdollistaa nämä tärkeät sadettimien hankinnat, että pelastustoimi pystyy hoitamaan työtään yhä tehokkaammin. Tämä on taustana sille, että haluamme paikallisena elämänturvayhtiönä vastuullisuustyössämme huomioida pelastustoimen tärkeää työtä, taustoittaa LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan tuleva toimitusjohtaja Kari Niemelä.

– On hienoa, että LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa huomioi pelastustoimen tarpeet maakunnan paloturvallisuuden osalta ja on valmis tukemaan sadetinhankintojen rahoittamista. Lahjoitus vahvistaa merkittävästi vapaaehtoisten palokuntien, sekä päätoimisten kykyä vastata maastopalopalotilanteisiin tehokkaasti. Ilmastonmuutoksen tuodessa uusia haasteita on pelastustoimen jatkuvasti kehitettävä toimintaa ja sadetinhankinta on yksi esimerkki siitä, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen pelastusjohtaja Harri Setälä toteaa.

Lahjoitus edistää ihosyövän löytymistä

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallitus päätti myös 5 000 euron käyttörahastolahjoituksesta Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry:lle kohdennettavaksi luomitarkastustoimintaa tekevän sairaanhoitajan palkkakustannuksiin sekä tutkimuksessa tarvittavan tutkimuspöydän hankintaan Seinäjoen toimipisteelle. Lahjoitustilaisuudessa paikalla olivat LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan talous- ja hallintojohtaja Nina Jylhä ja markkinointi- ja viestintäjohtaja Sirpa Hakala-Ostensen, sekä Pohjanmaan Syöpäyhdistyksestä toiminnanjohtaja Markku Suoranta ja sairaanhoitaja Jaana Koskela Seinäjoen toimipisteestä.

-Ihosyövät yleistyvät kovaa vauhtia ja niitä on tärkeää löytää aikaisessa vaiheessa. Kun syöpä löydetään riittävän aikaisin, niin hoito on tehokasta, eikä etäpesäkkeitä ehdi muodostua. Jos luomet ja niiden muutokset huolestuttavat, niin kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman pian, niin tutkitaan ne ja tarvittaessa ohjaamme sitten eteenpäin hoitoketjussa, kertoo sairaanhoitaja Jaana Koskela Pohjanmaa Syöpäyhdistyksen Seinäjoen toimipisteestä.

-On hienoa, että LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallitus näki työmme tärkeäksi ja oli valmis tekemään lahjoituksen toimintamme tukemiseksi. Hyvinvointialueet ovat kovin työllistettyjä ja näemme oman roolimme tärkeänä tukemassa työtä syövän ajoissa löytämiseksi ja ihmisten auttamisessa matalalla kynnyksellä, kertoo Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Suoranta.

-LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallitus käsittelee kokouksissaan LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan vastuullisuuden johtotiimin esityksiä käyttörahastolahjoituksissa pitkin vuotta. Kun saamme ehdotuksia, jotka sopivat yhtiömme vastuullisuuden viitekehykseen, tai löydämme itse sopivan kohteen, niin teemme esityksen hallitukselle, kertoo LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan talous- ja hallintojohtajaNina Jylhä.

-Tänä keväänä LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan käyttörahastolahjoitukset ovat mielestäni erityisen konkreettisia. Vahinkovakuutusyhtiönä meille paloturvallisuuden edistäminen on todella keskeistä toimintaa. Järjestämme vuosittain asiakkaillemme maksuttomat käsisammutintarkastukset. Olemme yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa toteuttaneet tänä keväänä myös kiinteän polttoaineen lämmitysjärjestelmien paloturvallisuusoppaan ja henkilökuntamme koulutuksia. Kun henkilövakuutukset ovat yksi osa liiketoimintaamme, niin näen todella tärkeänä myös ihosyöpien tarkastukset, että hoitoon pääsy nopeutuu, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Sirpa Hakala-Ostensen.